Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.12.2019 at 09:00 - 8.1.2020 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
10:15 - 12:00
Fri 7.2.2020
10:15 - 12:00
Fri 14.2.2020
10:15 - 12:00
Fri 21.2.2020
10:15 - 12:00
Fri 28.2.2020
10:15 - 12:00
Fri 3.4.2020
10:15 - 12:00
Fri 24.4.2020
10:15 - 14:00
Tue 28.4.2020
10:15 - 14:00

Description

Opintojakso on pakollinen erityispedagogiikan, kotitaloustieteen sekä yleisen ja aikuiskasvatustieteen valinnaisen aineopintokokonaisuuden suorittaville opiskelijoille.

Suoritettavan valinnaisen opintokokonaisuuden tieteenalan (erityispedagogiikka, kotitaloustiede tai kasvatustiede) perusopinnot. Lisäksi suositellaan, että valinnaisen aineopintokonaisuuden (erityispedagogiikka, kotitaloustiede tai kasvatustiede) tutkimusmenetelmäopinnot on suoritettu.

Erityispedagogiikan valinnaista opintokokonaisuutta suorittavilta edellytetään kaikkien aineopintojaksojen suorittamista ennen seminaariin osallistumista.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää ja ymmärtää tieteenalansa (erityispedagogiikka, kotitaloustiede tai kasvatustiede) tutkimusprosesseja, niihin liittyviä menetelmiä sekä alan kirjallisuutta.

Suoritus opintopolun mukaisesti.

Opiskelija perehtyy tieteenalansa (erityispedagogiikka, kotitaloustiede tai kasvatustiede) tutkimusprosessiin, alan kirjallisuuteen, tutkimuksiin ja menetelmiin. Hän syventää ja soveltaa aiemmin oppimaansa ja harjoittelee tieteellistä argumentointia. Opiskelija osallistuu seminaarityöskentelyyn sekä tekee tutkimustehtävään perustuvan kirjallisuuskatsauksen tai käsiteanalyysin. Seminaareissa käsitellään opiskelijoiden töihin ja aihealueisiin liittyvää tutkimusta ja kirjallisuutta.

Seminaarityö arvioidaan asteikolla 0–5. Opiskelija osoittaa seminaarityössään hallitsevansa tieteenalansa (erityispedagogiikka, kotitaloustiede tai kasvatustiede) argumentaatiota sekä tuntevansa alan tutkimusta ja kirjallisuutta.

Opintosuuntakohtaiset toteutukset.

Opintojaksosta vastaa oppiaineen yliopistonlehtori.