Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Information and communications technology in studying and pedagogy 2 Cr Course 1.8.2019 - 31.7.2020
Information and communications technology in studying and pedagogy 2 Cr Course 1.8.2020 - 31.7.2021
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Information and communications technology in studying and pedagogy 2 Cr Course 1.8.2018 - 31.7.2019
Information and communications technology in studying and pedagogy 2 Cr Course 1.8.2017 - 31.7.2018

Target group

Opintojakso on pakollinen yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan opiskelijoille.

Learning outcomes

Opiskelija tutustuu Helsingin yliopistossa opiskelun kannalta keskeisimpiin tietojärjestelmiin ja hankkii vähintään auttavat valmiudet perehtyä niihin tai vastaaviin järjestelmiin paremmin tarpeidensa mukaan. Lisäksi hän omaksuu tieto- ja viestintätekniikan refleksiivisen opetuskäytön perusteita.

Timing

Opintojaksoa suositellaan 2. vuoden opiskelijoille.

Contents

Opintojaksossa opiskelija käyttää opiskelutoiminnalle keskeisiä Helsingin yliopiston tietojärjestelmiä tehtävien suorittamiseen ja jäsentää niiden suhdetta opiskeluun ja oppimiseen kurssikirjallisuuden avulla.

Study materials

Serres, M., & Smith, D. W. (2014). Thumbelina: The culture and technology of Millennials. London: Rowman & Littlefield International. Saatavilla: https://helka.finna.fi/Record/helka.2851221.

Assessment practices and criteria

Hyväksytty-hylätty

Completion methods

Opintojakson suoritus perustuu verkosta löytyvään opiskelumateriaaliin. Opiskelija osoittaa opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen vaadittavat tiedot ja taidot suorittamalla materiaaliin liittyvät tehtävät ja sähköisen tentin. Opintojakso on mahdollista suorittaa etänä sähköistä tenttiä lukuun ottamatta.