Change in Minerva Plaza graphic by Mikael Kivelä

Tervetuloa kurssille

Kaikenlaiset kysymykset ja muut yhteydenotot ovat hyvin tervetulleita. Kurssikirjan e-version saatavuus on muuttunut rajoitetummaksi vuoden 2019 alusta. Kirjasto on ystävällisesti kompensoinut tilannetta sekä lisälisensseillä että painettuja niteitä tilaamalla. Olkaa yhteydessä, mikäli tämä aiheuttaa harmeja. Luultavasti saatavuus on heikointa lukuvuoden loppupuolella.

Enrol
14.8.2019 at 09:00 - 1.3.2020 at 23:59

Interaction

Tämän kurssin puitteissa on täysin sallittua keskustella, vaikkei siihen velvoitetakaan. Kurssin luonteeseen sopii hyvin käyttää erilaisia HY:n verkkopalveluja. Kurssin tekniseen toteutukseen helposti nivoutuvia vaihtoehtoja lienevät ainakin Teamsin keskustelut ja Yammer. Molemmat kuuluvat Office365:n palveluihin.

Timetable

Tällä kurssilla on kaksi aikataulurajoitetta:

1. Kurssin suoritusaika on vähintään neljä viikkoa. Tätä kontrolloidaan tehtävien palautusaikataululla. Kukin tehtävä tulee palauttaa aikaisintaan viikon kuluttua edellisestä palautuksesta. Palautusten väli voi hyvin olla pidempikin, kunhan saat kaikki tehtävät palautettua lukuvuoden viimeiseen rekisteröintipäivään mennessä. Tehtävässä 1. palautusajankohdaksi katsotaan se hetki, jolloin tehtävä on julkaistu, tehtävissä 2 ja 3 palautusaika on se hetki, kun ne on palautettu tehtävän ohjeiden mukaisesti kurssin Teams-alueelle ja tehtävässä neljä oleellinen asia on "tentin" palautusajankohta.

Miksi tällainen aikataulu? Koska kurssilla on tarkoitus ajatella ja antaa ajatusten kypsyä! Kurssikirjan teksti on tiivistä, mutta tähänastisten opiskelijapalautteiden saattaa vaatia aikaa ja useamman lukukerran auetakseen. Tämänkin takia aikataulu koettaa ohjata antamaan ajatuksille aikaa. Lisäksi vielä joustavammista opintokokonaisuuksista kerätyssä palautteessa ovat opiskelijat todenneet, että jonkinlaiset annetut puitteet olisivat jälkikäteen ajatellen olleet heille parempi vaihtoehto kuin täysin itse määritelty suoritusaikataulu.

2. Kurssi ei sisällä varsinaista kontaktiopetusta ja sen voi aloittaa hyväksi katsomassaan vaiheessa lukuvuotta. Kurssisuoritukset kuitenkin kirjataan rekisteröitäväksi neljä kertaa lukuvuoden aikana: periodien väliviikkojen jälkeen ja kesäkuun 1. viikolla. Tarkat kalmanlinjat ovat maanantaiaamut 28.10.2019, 13.1.2020, 9.3.2020 ja 1.6.2020. (Kurssi noudattaa Suomen aikaa ja aamu on vääjäämättä ohi keskipäivällä)

Material

Alla on tällä hetkellä linkki kurssikirjaan e-aineistona. Painettu versio ja ranskankielinen laitos kelpaavat aivan yhtä hyvin. Muunkielisistä käännöksistä on hyvä neuvotella kurssista vastaavan opettajan kanssa. Muuhun linkitettyyn materiaaliin tutustuminen ja sen käyttö tällä kurssilla on vapaaehtoista. Osa materiaaleista näkyy vain jos olet sekä ilmoittautunut kurssille weboodissa että paraikaa kirjautuneena kurssisivuille.

Tasks

0. Ennakkotehtävä

Tee itsellesi tehtävälista kurssin suorittamiseen tarvittavista asioista. Voit esimerkiksi askarrella sen Office365-pakettiin kuuluvalla Planner-sovelluksella. Planner on siitä mukava, että se huutelee aktiivisesti perään, jos jotakin on tekemättä. Toinen vaihtoehto on ladata kurssin kalenterimerkinnät oheisesta tiedostosta ja muokata niiden päivämäärät ja muut tiedot omaan aloitusajankohtaasi ja aikatauluusi sopiviksi. Tämän tehtävän suorittamista ei kontrolloida mitenkään, mutta sitä kautta saat rytmitettyä työskentelyäsi hyvissä ajoin. Kurssin (piilo-)opetussuunnitelma sisältää aikatauluttamisen tärkeyden, erityisesti silloin kun vapausasteita on paljon ja tukevia rakenteita, kuten kontaktiopetusta vähän.

Tehtävä 1

HUOMAA! Tehtävistä 1-3 tulee ainakin yksi palauttaa ääni- tai videotallenteena. Tehtävä 3 on suunniteltu videona tai äänitteenä palautettavaksi, mutta mikäli epäilet suorittavasi sen yksilötyönä, niin silloin tehtävä 2 voi olla parempi vaihtoehto.

Koska tehtävissä on tarkoituksella tilaa yksilöllisille ratkaisuille niin sisällön kuin toteutustavankin suhteen, kaikenlaiset yhteydenotot niihin liittyen ovat hyvin tervetulleita. Mikäli olet epävarma jostakin tai sinulla on esimerkiksi tämänhetkisestä ohjeistuksesta poikkeava toteutusidea, niin älä epäröi olla yhteydessä kurssista vastaavaan opettajaan.

Tämä tehtävä käsittelee kurssikirjan osaa 1 THUMBELINA

Liity ensiksi kurssille Teamsissa, mikäli et ole sitä vielä tehnyt. Mikäli ohjeet eivät näy sinulle Materiaalit -osiossa, tarkista ensin, että olet kirjautunut kurssisivuille. Mikäli se ei auta, tarkista kurssi-ilmoittautumisesi olevan kunnossa ja ole tarvittaessa yhteydessä kurssin vastuuopettajaan.

Laadi välilyönnit mukaan luettuna 2500-4000 merkkiä pitkä teksti, jossa tarkastelet, missä määrin Serres'n kuvaus Peukalo-Liisoista (Thumbelina) ja Peukaloisista (Tom Thumb) sopii sinuun. Mitkä asiat sopivat sinuun ja mitkä taas eivät? Tässä tehtävässä on tärkeintä päästä vauhtiin kurssin suorittamisessa, joten muutama esimerkki perusteluineen riittää. Suorat lainaukset eivät ole suotavia, mutta viittaa kuitenkin lähdetekstiin vaikkapa näin:

"Sivulla 9 Serres esittää, että kaikki ovat yksilöitä eivätkä enää osaa kuulua mihinkään. Minun kohdallani tämä..."

Mikäli käytät kurssikirjan alkukielistä versiota Petite poucette, kerro siitä tekstissä. Tehtävän voi kirjoittaa kokonaisuudessaan Teamsissa tai sitten laatia tekstin muualla ja palauttaa sen kopioimalla ja liittämällä sen tehtävän Teamsissa tehtävään 1.

Vaihtoehtoinen suoritustapa:

Mikäli haluat, voit tekstin sijaan palauttaa myös äänitiedoston tai videon linkittämällä sen Teamsin keskusteluun. Lue ja noudata tehtävässä 2 annettuja ohjeita kestoon ja tiedostomuotoihin liittyen.

Tehtävä 2

Tämä tehtävä käsittelee kurssikirjan osaa 2 SCHOOL ja palautetaan aikaisintaan viikon kuluttua tehtävän 1 palautuksesta.

Tehtävä palautetaan jakamalla (Share-toiminnolla) se OneDrivessä ja julkaisemalla linkki Teamsissa kurssin kanavalla nimeltä Tehtävä 2. Pääsy tiedostoon OneDrivessä tulee antaa vähintään kurssin vastuuopettajalle ja tehtävää kommentoivalle opiskelijakollegallesi, jolle voit vinkata sen valmistumisesta @-maininnalla samassa keskusteluviestissä. Tiedostomuotona tekstille mieluiten PDF, mutta raakateksti (.txt) kelpaa myös. Podcasteille ja videoille tiedostomuotona mp4, jonka tulee avautua ongelmitta VLC Media Playerilla. Tekstin enimmäispituus on 5000 merkkiä, podcastin 10 minuuttia ja videon 5 minuuttia. Sekä video että podcast on hyvä käsikirjoittaa etukäteen, jotta enimmäiskeston kanssa ei tule ongelmia. Huomaa, että videon tekemiseen kuluu helposti enemmän aikaa kuin kurssin kuormittavuutta laskettaessa on ajateltu.

Luettuasi koulua käsittelevän osan kurssikirjasta laadi teksti, podcast tai video, jossa pohdit (kts. linkit alla) kurssikirjan kanssa keskustellen kolmea alla luetelluista teemoista suhteessa omiin kokemuksiisi yliopisto-opinnoista. Tuo siis esiin useampi näkökulma ja kerro lukijalle, kuuntelijalle tai katsojalle, miten ne kytkeytyvät omiin kokemuksiisi.

Teemat:

- Vapautuminen - Missä määrin olemme koulutusinstituutioissa vapautuneet "ylivuotisista" ratkaisuista ja käytänteistä? Ehdotukset luonteviksi suomennoksiksi 'The liberation of Bodies":ille tai "La liberation des Corps":ille ovat tervetulleita.

- Mobiilius: Ajurit ja matkustajat - oletko voinut olla opinnoissasi 'ajuri' tai 'kuljettaja' Serres'n kuvaamalla tavalla? Miksi se on tai ei ole ollut mahdollista? (Driver ja conducteur merkitsevät molemmat myös liikkeessä olevien eläinten ohjaamista) [Sanavalintaa vaihdettu 13.1.2020. Jo työn alla olevia tekstejä ei tarvitse sen takia muuttaa.]

- Mosaiikki vai legioona - Miten yliopisto näyttää järjestäytyneen sinun perspektiivistäsi? Onko tarjontaa ilman kysyntää, karsinoituja asiantuntijoita ja oppialoja? Entä kaikuja Boucicaut'n oivalluksesta?

- Pagus - Olemmeko edelleen järjestäytyneet sivujen sanelemalla tavalla? (Miksi laadit tekstiä / tallennetta suorittaaksesi tämän tehtävän?)

- Pyhä Denis - Missä määrin sinä etenet opinnoissasi pää kainalossa?

- Abstraktit käsitteet - tarvitsetko sinä niitä.

Kaikkia kolmea teemaa ei tarvitse käsitellä yhtä seikkaperäisesti vaan voit painottaa niitä hyväksi katsomallasi tavalla. Teemojen käsittelyn tapa voi olla leikittelevä tai kokeileva, mutta sen pitäisi olla ymmärrettävä muillekin ihmisille. Pyydä siis yhtä opiskelijakollegaasi kommentoimaan tuotostasi vastaamalla keskusteluviestiisi, johon tuotoksesi on linkitetty. Kommentti voi olla tuotoksesi sisältöihin kytketty kysymys, vastaväite tai perusteltu vahvistus. Ylimalkainen myhäily, kuten "Paljon hyviä pointteja" ei hyödytä ketään.

Tehtävä 3

Tämä tehtävä käsittelee kurssikirjan osaa 3 SOCIETY ja siihen on kaksi vaihtoehtoista suoritustapaa. Tämäkin tehtävä tulee palauttaa aikaisintaan viikon kuluttua tehtävän 2 palautuksesta.

TAPA 1: Laatikaa kolmen hengen voimin synkroninen vuoropuhelu, jossa jäsennätte ainakin yhtä kirjan kolmannen osan otsikoista käyttäen 1) apuna kuutta ajatteluhattua (linkki alla), 2. Serres’n ajatuksia ja 3. jonkin hakuteoksen tai sanakirjan antia. (Esimerkiksi alkuperäisteoksen otsikosta "Éloge de l'hôpital" avautuu verkkosanakirjojen avulla monenkirjavia merkityksiä sekä sanoille Éloge että hôpital niin yhdessä kuin erikseenkin. Eloge kun näyttää olevan sekä ylistys että muistokirjoitus ja sen juuret latinassa ja kreikassa ovat monihaaraiset.)

Tuotoksen muoto voi olla synkroninen verkkokeskustelu, äänite tai video ja julkaisun tapa ynnä rajoitukset ovat lähellä tehtävää 2: tallenteen Jakaminen OneDrive:n kautta, linkki Teamsissa tehtävän 3 kanavalle ja podcastin tai videon enimmäiskesto 10 minuuttia. Verkkokeskustelun enimmäispituus noin 40 viestiä tai 120 virkettä.

Suorituksessa on kolme vaihetta. Käykää ensin Teamsissa valmistelevaa keskustelua, jossa käytätte valkoista, punaista, mustaa ja keltaista hattua. Luokaa oma tiimi tai käyttäkää Chatia, mikäli ette halua keskustelunne olevan julkista. Onko esimerkiksi tosiasia, että syöpälääkärit kertovat oppivansa enemmän rintasyöpää sairastavien naisten blogeista kuin opinnoistaan lääkiksessä (s. 61)? (Valkoinen hattu) Miltä tämä väittämä tuntuu? (Punainen) Olettaen väittämän pitävän paikkansa, niin minkälaisia riskejä siihen sisältyy? (Musta) Entä minkälaista valoisampaa tulevaisuudenkuvaa väittämän varaan voisi rakentaa? (Keltainen)

Toisessa vaiheessa miettikää, mitä haluatte nostaa valmistavasta keskustelusta esiin varsinaisessa keskustelussanne. Varatkaa kuitenkin vähintään puolet keskustelun kestosta vihreän ja sinisen hatun käytölle. Toteuttakaa sen jälkeen varsinainen keskustelu ja palauttakaa joko tallenne OneDriven kautta tai lähettäkää viesti verkkokeskustelun päättymisestä kurssin vastuuopettajalle.

TAPA 2: Tee yksin samat kolme työvaihetta kuin tavassa 1, mutta käytä valmistavassa keskustelussa keskustelukumppanina sanakirjan lisäksi vähintään yhtä lähdettä ja viittaa siihen. Lähde voi olla video, äänite, kartta, graafi tai muu tuotos. Rajoituksia on kuitenkin kaksi: 1) Vältä ensisijaisesti kirjoitettuun tekstiin perustuvia lähteitä. 2) Tekijänoikeus- ja saavutettavuusasioiden tulee olla kunnossa. Materiaalin, johon viittaat tulee siis olla avoimesti saatavissa tai sinun tulee voida jakaa niistä kopio, jota voi käyttää Helsingin yliopiston opiskelijatyöasemilla JA luomatta käyttäjätiliä jonkin kolmannen osapuolen palveluun. Palautus ja muut puitteet lähtökohtaisesti samalla tavalla kuin TAPA 1:ssä. Neuvottele tarvittaessa opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa.

Tehtävä 4

Tähän tehtävään on kaksi vaihtoehtoista suoritustapaa, joista nyt 17.3.2020 tätä päivittäessäni muutan TAPA 2:n oletusvaihtoehdoksi.

TAPA 1: Ilmoittaudu kurssin Examinarium-tenttiin alla olevan linkin ohjeistuksen mukaan. Linkki on rajoitettu näkymään vain kurssin osallistujille eli sinun tulee sekä olla kirjautunut Kurssivuille että olla ilmoittautunut kurssille nähdäksesi sen.

Examinarium-tenttiakvaariossa ei tehdä tällä kurssilla tenttiä vaan keskeinen tavoite on kokea akvaariotentti teknisenä suoritteena. Siellä tuotettava teksti toimii samalla kurssipalautteena, joten valmistaudu pohtimalla jo etukäteen, mikä kurssin toteutuksessa on a) hyödyttänyt ja b) haitannut opiskeluasi ja oppimistasi.

TAPA 2: Kun tenttiakvaarioiden käyttö on tämänhetkisissä oloissa haastavaa, niin toistaiseksi oletusvaihtoehtona on Moodlen-tenttiaktiviteetilla suoritettava kurssipalautteen antaminen. Tässä tapauksessa sinun tulee itse ilmoittaa, kun olet käynyt antamamassa palautteen Moodlessa. Moodle ei nimittäin osaa ilmoittaa asiasta kurssin vastuuopettajalle. Huomaa myös, että tämä saattaa aiheuttaa viiveen kurssin suoritusaikatauluun. Oikealle kurssialueelle pääset alla olevalla linkillä.

Käytitpä kumpaa suoritustapaa tahansa, niin varsinaisen suorituksen ajankohdan tulisi olla aikaisintaan viikon kuluttua tehtävän 3 palautuksesta.

Conduct of the course

Saat kurssin suoritettua hyväksytysti tekemällä kurssitehtävät ohjeiden mukaisesti ja aikataulurajoitteiden puitteissa. Tehtävistä 1-3 tulee ainakin yksi suorittaa ääni- tai videotiedostona. Tätä varten on saatavissa sekä opastusta että lainalaitteita. Kurssin toteutuksessa toivottavasti on jo sisäänrakennettuna sen verran joustavuutta, ettei erityisjärjestelyjä tarvita kovin paljon. Mikäli kuitenkin tarvitset erityisjärjestelyjä tai kurssin ohjeistukset kaipaavat täsmennyksiä, niin ota hyvissä ajoin yhteyttä kurssista vastaavaan opettajaan. Jos käy syystä tai toisesta niin, että suoritustasi ei voi sellaisenaan hyväksyä, vastaava opettaja ottaa sinuun yhteyttä ja ehdottaa asiaan ratkaisua.

Tänä lukuvuonna kurssi suoritus tapahtuu Microsoft Teamsissa. Linkki Teamsiin ja tarvittava liittymiskoodi näkyvät ilmoittautuneille kurssisivujen kohdassa MATERIAALIT.

Description

Opintojakso on pakollinen yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan opiskelijoille.

Opiskelija tutustuu Helsingin yliopistossa opiskelun kannalta keskeisimpiin tietojärjestelmiin ja hankkii vähintään auttavat valmiudet perehtyä niihin tai vastaaviin järjestelmiin paremmin tarpeidensa mukaan. Lisäksi hän omaksuu tieto- ja viestintätekniikan refleksiivisen opetuskäytön perusteita.

Opintojaksoa suositellaan 2. vuoden opiskelijoille.

Opintojaksossa opiskelija käyttää opiskelutoiminnalle keskeisiä Helsingin yliopiston tietojärjestelmiä tehtävien suorittamiseen ja jäsentää niiden suhdetta opiskeluun ja oppimiseen kurssikirjallisuuden avulla.

Serres, M., & Smith, D. W. (2014). Thumbelina: The culture and technology of Millennials. London: Rowman & Littlefield International. Saatavilla: https://helka.finna.fi/Record/helka.2851221.

Hyväksytty-hylätty

Opintojakson suoritus perustuu verkosta löytyvään opiskelumateriaaliin. Opiskelija osoittaa opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen vaadittavat tiedot ja taidot suorittamalla materiaaliin liittyvät tehtävät ja sähköisen tentin. Opintojakso on mahdollista suorittaa etänä sähköistä tenttiä lukuun ottamatta.