Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 24.1.2020
10:15 - 11:45
Mon 27.1.2020
12:15 - 13:45
Fri 7.2.2020
10:15 - 11:45
Tue 11.2.2020
14:15 - 15:45
Fri 14.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 18.2.2020
12:15 - 13:45

Other teaching

19.02.2020 Wed 10.15-13.45
21.02.2020 Fri 10.15-13.45
28.02.2020 Fri 10.15-13.45
Sari Kivilehto
Teaching language: Finnish
04.03.2020 Wed 10.00-12.00
Sari Kivilehto
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on pakollinen kotitalousopettajan opintosuunnan opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa kotitalouden käytännön toiminnan taustalla vaikuttavia luonnontieteellisiä ja teknologisia ilmiöitä ja osaa soveltaa niitä käytännön tilanteissa. Opiskelija tuntee kodin tekstiilien perusmateriaaleja ja kodin pintamateriaaleja sekä tutustuu niihin käytettäviin pesu-, puhdistus- ja hoitoaineisiin. Opiskelija tuntee sähköön ja sähkölaitteisiin liittyvät turvallisuustekijät.

Opintojakso suoritetaan ensimmäisenä opintovuotena. Opintojakso järjestetään III periodissa.

Opintojaksolla opiskelija perehtyy tekstiili- ja pintamateriaalien ominaisuuksiin sekä niihin käytettävien pesu-, puhdistus- ja hoitoaineiden valintaperusteisiin ja tuoteturvallisuuteen. Opiskelija osaa valita materiaaleja niiden hoidettavuuden näkökulmasta. Opetuksessa em. asioita tarkastellaan ekologisuuden, käytettävyyden ja turvallisuuden näkökulmista. Teemojen tarkastelussa harjoitellaan tieteenalat ylittävää yhteistyötä.

Soveltuvin osin:

  • Aulanko, M. (2010). Pesu- ja puhdistusaineet. Johdatus siivouskemiaan. Suomen Siivousteknisen liiton julkaisuja III:4. Helsinki: Kopio Niini Oy.
  • Kettunen, M. Routi, N., & Aalto, K. (2013). Puhdas, raikas koti. (6. uudistettu painos.) Porvoo: WSOY. Tekstiilien hoitoa ja pintamateriaaleja käsittelevät luvut.
  • TTS tutkimuksen, Kuluttajatutkimuskeskuksen ja TUKES:n julkaisut sekä käsiteltäviin teemoihin liittyvä muu ajankohtainen tutkimus, kirjallisuus, internetsivut osoituksen mukaan.
  • Ajankohtainen kirjallisuus osoituksen mukaan.

Luennot, ryhmät ja harjoitustyö.

Harjoitustyö arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kirjallinen kuulustelu arvioidaan asteikolla 0–5.

Luennot, ryhmät ja harjoitustyö.

Yliopistonlehtori Sari Kivilehto