Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.8.2019 at 09:00 - 13.12.2019 at 23:59

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Opintojakso on pakollinen kotitalousopettajan opintosuunnan opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ravitsemusfysiologian peruskäsitteet ja ilmiöt sekä perusteet energia-aineenvaihdunnasta. Opiskelijalla on käsitys ravintoaineiden ja bioaktiivisten aineiden tehtävistä ja merkityksestä elimistössä.

Opintojakso suoritetaan ensimmäisenä tai toisena opintovuotena. Opintojakso suoritetaan joko kevätlukukaudella III–IV periodissa (ensimmäinen opintovuosi) tai syyslukukaudella I tai II periodissa (toinen opintovuosi).

Opintojaksolla perehdytään ravitsemusfysiologian kannalta keskeisiin elimistön rakenteisiin ja toimintojen säätelyyn. Opintojakson teemoja ovat energia-aineenvaihdunta, ruoansulatus, ravintoaineiden imeytyminen, kuljetus, varastointi, eritys ja tehtävät elimistössä sekä ravitsemustila.

Soveltuvin osin:

Arviointi asteikolla 0–5.

Suoritustapa on Examinarium-tentti. Ilmoittaudu opetustapahtumaan ensin WebOodissa. Varaa sen jälkeen itsellesi tenttiaika ja -paikka Examinariumista:

https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tenttiminen-examinarium-t...

Opintojakso suoritetaan tenttiakvaariossa I tai II periodissa (toinen opintovuosi).

Vaihtoehtoisesti voi suorittaa jo ensimmäisenä opintovuotena Viikissä opintojakson HNFB-112 Ravitsemusfysiologia, 5 op (vastuuyksikkö Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma).