Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.2.2020 at 09:00 - 15.5.2020 at 23:59

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Jakso on tarkoitettu vain kotitalousopettajan opintosuunnan opiskelijoille ja niille opiskelijoille, joilla on opinto-oikeus kotitaloustieteen valinnaisiin opintoihin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ravitsemusfysiologian peruskäsitteet ja ilmiöt sekä perusteet energia-aineenvaihdunnasta. Opiskelijalla on käsitys ravintoaineiden ja bioaktiivisten aineiden tehtävistä ja merkityksestä elimistössä.

Opintojakso suoritetaan ensimmäisenä tai toisena opintovuotena. Opintojakso suoritetaan joko kevätlukukaudella III–IV periodissa (ensimmäinen opintovuosi) tai syyslukukaudella I tai II periodissa (toinen opintovuosi).

Opintojaksolla perehdytään ravitsemusfysiologian kannalta keskeisiin elimistön rakenteisiin ja toimintojen säätelyyn. Opintojakson teemoja ovat energia-aineenvaihdunta, ruoansulatus, ravintoaineiden imeytyminen, kuljetus, varastointi, eritys ja tehtävät elimistössä sekä ravitsemustila.

Soveltuvin osin:

Arviointi asteikolla 0–5.

Suoritustapa on Examinarium-tentti. Ilmoittaudu opetustapahtumaan ensin WebOodissa. Varaa sen jälkeen itsellesi tenttiaika ja -paikka Examinariumista:

https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tenttiminen-examinarium-tenttiakvaariossa

Huom. Tenttiaika on 4.-15.5.2020.

Opintojakso suoritetaan tenttiakvaariossa I tai II periodissa (toinen opintovuosi).

Vaihtoehtoisesti voi suorittaa jo ensimmäisenä opintovuotena Viikissä opintojakson HNFB-112 Ravitsemusfysiologia, 5 op (vastuuyksikkö Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma).