Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 2.9.2019
08:15 - 11:45
Tue 3.9.2019
12:15 - 13:45

Other teaching

04.09.2019 Wed 10.15-13.45
04.09.2019 Wed 10.15-13.45
06.09.2019 Fri 09.15-16.45
06.09.2019 Fri 09.15-16.45
10.09.2019 Tue 10.15-13.45
10.09.2019 Tue 10.15-13.45
13.09.2019 Fri 10.15-17.45
13.09.2019 Fri 10.15-17.45
17.09.2019 Tue 12.15-15.45
17.09.2019 Tue 12.15-15.45
20.09.2019 Fri 10.15-17.45
20.09.2019 Fri 10.15-17.45
24.09.2019 Tue 12.15-15.45
24.09.2019 Tue 12.15-15.45
04.10.2019 Fri 10.15-11.45
Sari Kivilehto
Teaching language: Finnish
01.10.2019 Tue 12.15-15.45
01.10.2019 Tue 12.15-15.45
03.10.2019 Thu 10.15-17.45
03.10.2019 Thu 10.15-17.45
08.10.2019 Tue 12.15-15.45
08.10.2019 Tue 12.15-15.45
10.10.2019 Thu 10.15-17.45
10.10.2019 Thu 10.15-17.45
15.10.2019 Tue 12.15-15.45
15.10.2019 Tue 12.15-15.45
17.10.2019 Thu 10.15-17.45
17.10.2019 Thu 10.15-17.45
18.10.2019 Fri 09.15-12.45
18.10.2019 Fri 09.15-12.45
24.10.2019 Thu 16.15-17.45
Sari Kivilehto
Teaching language: Finnish
18.11.2019 Mon 12.15-15.45
18.11.2019 Mon 12.15-15.45
19.11.2019 Tue 09.15-16.45
19.11.2019 Tue 09.15-16.45
26.11.2019 Tue 12.15-15.45
26.11.2019 Tue 12.15-15.45
28.11.2019 Thu 10.15-17.45
28.11.2019 Thu 10.15-17.45
03.12.2019 Tue 12.15-15.45
03.12.2019 Tue 12.15-15.45
05.12.2019 Thu 10.15-17.45
05.12.2019 Thu 10.15-17.45
10.12.2019 Tue 12.15-15.45
10.12.2019 Tue 12.15-15.45
17.12.2019 Tue 10.15-11.45
Sari Kivilehto
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on pakollinen kotitalousopettajan opintosuunnan opiskelijoille.

Asumisen teknologia (5 op)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kiinnittää huomiota tekstiilien ja pintamateriaalien valintaan, puhdistukseen ja huoltoon liittyviin tekijöihin. Opiskelija osaa käytännössä puhdistaa ja huoltaa kodin tekstiileitä ja pintamateriaaleja sekä pystyy arvioimaan niiden hoidossa käytettäviä tiloja, aineita, työvälineitä ja laitteita.

Opintojakso suoritetaan toisena opintovuotena. Opintojakso järjestetään I–II periodeissa.

Opetuksessa tarkastellaan erilaisissa kotitalouksissa käytettäviä tekstiilejä ja pintamateriaaleja ekologisuuden, eettisyyden, käytettävyyden ja taloudellisuuden näkökulmista. Keskeisinä osa-alueina ovat myös työn rationalisointi ja organisointi sekä tutustuminen erilaisiin tutkimusmenetelmiin, standardeihin ja määräyksiin.

Soveltuvin osin:

  • Aalto, K. (2014). Kuluttajien halukkuus ja toimintatavat tekstiilien kierrätyksessä. Kuluttajatutkimuskeskus. Tutkimuksia ja selvityksiä 12.
  • Aulanko, M. (2010). Pesu- ja puhdistusaineet. Johdatus siivouskemiaan. Suomen Siivousteknisen liiton julkaisuja III:4.
  • Aulanko, M., Huovinen, M., Kiikka, K., & Lehtinen, M.-L. (2010). Teemana työ. Helsinki: Otava. Soveltuvin osin.
  • Heikkilä, T., Hopsu, L., Huilaja, E., Karppela, P., Kaukonen S., Kivikallio, J., Korppi, K., Kujala, T., Kääriäinen, P., Mustonen, S., Narko, R., Peltokorpi, M., Reunanen, R., Salmelin, M., & Yltiö, H. (2013). Siivoustyön käsikirja. Suomen Siivousteknisen liiton julkaisuja 1. Suomen Siivoustekninen liitto. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.
  • Kettunen, M., Routi, N., & Aalto, K. (2013). Puhdas, raikas koti. (6. uudistettu painos.) Porvoo: WSOY. (Soveltuvin osin.)
  • Räisänen, R., Rissanen, M., Parviainen, E., & Suonsilta, H. (2017). Tekstiilien materiaalit. Helsinki: Finn Lectura.
  • TTS tutkimuksen, Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Työterveyslaitoksen julkaisut sekä käsiteltäviin teemoihin liittyvä muu ajankohtainen tutkimus osoituksen mukaan.

Luennot, ryhmät, opintokäynnit ja kirjallinen tehtävä.

Kirjallinen tehtävä ja kirjallinen kuulustelu arvioidaan asteikolla 0–5.

Luennot, ryhmät, opintokäynnit ja kirjallinen tehtävä.

Yliopistonlehtori Sari Kivilehto