Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.5.2019 at 08:00 - 14.6.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on pakollinen kotitalousopettajan opintosuunnan opiskelijoille.

Ruoanvalmistuksen taidot 1 (5 op)

Opiskelija harjaantuu käsittelemään elintarvikkeita, laajentaa elintarviketuntemustaan ja ymmärtää eri elintarvikkeiden merkityksen ruokavalioissa. Opiskelija kehittää osaamistaan ruoanvalmistusmenetelmien hallinnassa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ruoanvalmistuksen kriittisiä vaiheita, syventää osaamistaan keskeisten elintarvikekemiallisten ilmiöiden merkityksestä ja osaa arvioida ja kehittää ruokaohjeiden toimivuutta.

Opintojakso suoritetaan ensimmäisenä opintovuotena. Opintojakso järjestetään III–IV periodeissa.

Opintojakso vahvistaa opiskelijan ruoanvalmistustaitoja sekä elintarvikkeiden koostumuksen ja ominaisuuksien tuntemusta. Opintojakso perehdyttää opiskelijaa ruokaohjeiden soveltamiseen, kriittiseen arviointiin ja kehittämiseen sekä ateriakokonaisuuksien ja ateriointitilanteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Opintojakso syventää opiskelijan ruoanvalmistuksen aikana elintarvikkeissa tapahtuvien kemiallisten ja fysikaalisten muutosten ymmärrystä.

Soveltuvin osin:

  • Aho-Himberg, K., & Karvinen-Hakala, E. (uusin painos). Ruoanvalmistuksen taito. Helsinki: SanomaPro. Soveltuvin osin.
  • Ijäs, T., & Välimäki, M-L. (uusin painos). Tunne elintarvikkeet. Keuruu: Otava. Soveltuvin osin.
  • McGee, H. (uusin painos). On food and Cooking. London: Hodder & Stoughton Ltd. Soveltuvin osin.
  • Mäkinen, E., Kiikka K., Meriluoto R., & Väätäinen, R. (uusin painos). Keittiön kautta – Ruoanvalmistajan kirja. Keuruu: Otava. Soveltuvin osin.
  • Parkkinen, K., & Rautavirta, K. (uusin painos). Utelias kokki. Helsinki: Restamark.
  • Ajankohtainen kirjallisuus osoituksen mukaan.

Käytännön harjoitustyöt opetuskeittiössä, luennot, kirjalliset tehtävät ja/tai kirjallinen kuulustelu.

Arviointi perustuu harjoitustöihin sekä kirjallisiin tehtäviin ja/tai kirjalliseen kuulusteluun asteikolla 0–5.

Käytännön harjoitustyöt opetuskeittiössä ryhmätyöskentelynä, luennot, kirjalliset tehtävät ja/tai kirjallinen kuulustelu.

Yliopisto-opettaja Helena Soljanto

Yliopistonlehtori Kaija Rautavirta