Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 5.9.2019
14:15 - 15:45
Wed 11.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 19.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 25.11.2019
14:15 - 15:45

Other teaching

02.10.2019 Wed 14.15-15.45
09.10.2019 Wed 10.15-11.45
15.10.2019 Tue 08.15-09.45
Teaching language: Finnish
09.09.2019 Mon 10.15-11.45
16.09.2019 Mon 14.15-15.45
24.09.2019 Tue 10.15-11.45
01.10.2019 Tue 10.15-11.45
02.10.2019 Wed 12.15-13.45
08.10.2019 Tue 10.15-11.45
14.10.2019 Mon 12.15-13.45
16.10.2019 Wed 12.15-13.45
Anne Malin
Teaching language: Finnish
09.09.2019 Mon 12.15-13.45
18.09.2019 Wed 10.15-11.45
24.09.2019 Tue 08.15-09.45
30.09.2019 Mon 10.15-11.45
02.10.2019 Wed 10.15-11.45
07.10.2019 Mon 10.15-11.45
14.10.2019 Mon 10.15-11.45
18.10.2019 Fri 13.15-14.45
Anne Malin
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on pakollinen kaikille kotitalousopettajan opintosuunnan opiskelijoille.

Ensimmäisen opintovuoden opinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan opetuskokonaisuuksia
  • ymmärtää didaktisten ja pedagogisten ratkaisujen merkityksiä oppimiselle
  • kykenee reflektoimaan tekemiään didaktisia ja pedagogisia ratkaisuja
  • tietää opetussuunnitelmien merkityksen opetustyölle ja ymmärtää opetussuunnitelman kehittämistyön tärkeyden.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi toisena opintovuotena. Opintojakso järjestetään I–II periodeissa.

Opintojakson aikana kehitetään omaa opettajan käyttöteoriaa ja harjoitellaan didaktisia ja pedagogisia perustaitoja sekä opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Opiskelija tutustuu vuorovaikutukseen luokkatilanteessa sekä koko kouluyhteisön toimintaan. Opiskelija perehtyy valtakunnalliseen, paikalliseen ja koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan ja soveltaa niitä omassa opetuksessaan.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hylätty/hyväksytty.

Soveltuvin osin:

Portfolio, käytännön harjoittelu ja siihen kuuluvat tehtävät, aktiivinen osallistuminen ohjaukseen.

Ilmoittaudu ryhmien lisäksi OTR-tapaamiseen.

Toteutus yhteistyössä harjoittelukoulujen kanssa.

Yliopistonlehtori Anne Malin