Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 11.12.2019
10:00 - 11:45
Mon 13.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 11.2.2020
16:00 - 17:30
Tue 21.4.2020
12:15 - 13:45

Other teaching

16.01.2020 Thu 10.15-11.45
23.01.2020 Thu 12.15-15.45
04.02.2020 Tue 12.15-13.45
13.02.2020 Thu 08.15-11.45
27.02.2020 Thu 12.15-15.45
Anne Malin
Teaching language: Finnish
16.01.2020 Thu 12.15-13.45
23.01.2020 Thu 08.15-11.45
04.02.2020 Tue 10.15-11.45
13.02.2020 Thu 12.15-15.45
27.02.2020 Thu 08.15-11.45
Anne Malin
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on pakollinen kaikille kotitalousopettajan opintosuunnan opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tietää taitokasvatuksen mahdollisuuksista ja käytänteistä yleissivistävän koulutuksen ulkopuolella (kotitaloustieteessä myös yleissivistävässä koulutuksessa)
  • kykenee toimimaan monimuotoisissa oppimisympäristöissä ja ymmärtää erityisryhmien taitokasvatuksen piirteitä
  • hallitsee erilaisten ja eri-ikäisten oppijoiden kohtaamiseen kuuluvia vuorovaikutuskäytäntöjä harjoittelupaikan toimintakulttuurissa
  • kykenee suunnittelemaan monipuolisia opetuskokonaisuuksia tutkivan opettajuuden lähtökohdista
  • ymmärtää opetussuunnitelmien merkityksen opetustyölle ja osaa kehittää ja tarkastella niitä kriittisesti.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi kolmantena opintovuotena. Opintojakso järjestetään III–IV periodeissa.

Suunnitellaan ja toteutetaan opetuskokonaisuuksia pienryhmässä sekä itsenäisesti. Opintojakson aikana opiskelija hankkii tietoa ja kokemuksia erilaisista oppijoista ja opetuksesta sekä yleissivistävässä että vapaan sivistystyön opetuksessa.

Soveltuvin osin:

Portfolio, käytännön harjoittelu ja siihen kuuluvat tehtävät, aktiivinen osallistuminen ohjaukseen.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hylätty/hyväksytty.

ke 11.12.2019 klo 10.00-11.45 pidetään Työväenopiston info. Opetus alkaa vasta III periodissa ja ilmoittautuminen soveltavaan harjoitteluun alkaa 11.12.2019.

Toteutus yhteistyössä harjoittelukoulujen kanssa.

Yliopistonlehtori Anne Malin