Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.12.2019 at 09:00 - 8.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 16.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 23.1.2020
08:15 - 11:45
Tue 4.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 13.2.2020
12:15 - 15:45
Thu 27.2.2020
08:15 - 11:45

Other teaching

16.01.2020 Thu 10.15-11.45
23.01.2020 Thu 12.15-15.45
04.02.2020 Tue 12.15-13.45
13.02.2020 Thu 08.15-11.45
27.02.2020 Thu 12.15-15.45
Anne Malin
Teaching language: Finnish
16.01.2020 Thu 12.15-13.45
23.01.2020 Thu 08.15-11.45
04.02.2020 Tue 10.15-11.45
13.02.2020 Thu 12.15-15.45
27.02.2020 Thu 08.15-11.45
Anne Malin
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on pakollinen kaikille kotitalousopettajan opintosuunnan opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tietää taitokasvatuksen mahdollisuuksista ja käytänteistä yleissivistävän koulutuksen ulkopuolella (kotitaloustieteessä myös yleissivistävässä koulutuksessa)
  • kykenee toimimaan monimuotoisissa oppimisympäristöissä ja ymmärtää erityisryhmien taitokasvatuksen piirteitä
  • hallitsee erilaisten ja eri-ikäisten oppijoiden kohtaamiseen kuuluvia vuorovaikutuskäytäntöjä harjoittelupaikan toimintakulttuurissa
  • kykenee suunnittelemaan monipuolisia opetuskokonaisuuksia tutkivan opettajuuden lähtökohdista
  • ymmärtää opetussuunnitelmien merkityksen opetustyölle ja osaa kehittää ja tarkastella niitä kriittisesti.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi kolmantena opintovuotena. Opintojakso järjestetään III–IV periodeissa.

Suunnitellaan ja toteutetaan opetuskokonaisuuksia pienryhmässä sekä itsenäisesti. Opintojakson aikana opiskelija hankkii tietoa ja kokemuksia erilaisista oppijoista ja opetuksesta sekä yleissivistävässä että vapaan sivistystyön opetuksessa.

Soveltuvin osin:

Portfolio, käytännön harjoittelu ja siihen kuuluvat tehtävät, aktiivinen osallistuminen ohjaukseen.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hylätty/hyväksytty.

Toteutus yhteistyössä harjoittelukoulujen kanssa.

Yliopistonlehtori Anne Malin