Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.8.2019 at 09:00 - 1.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
12:30 - 14:00
Wed 11.9.2019
10:00 - 12:00
Mon 23.9.2019
12:30 - 14:00
Wed 25.9.2019
12:30 - 14:00
Mon 30.9.2019
12:30 - 14:00
Mon 7.10.2019
12:30 - 14:00

Other teaching

Teaching language: Finnish
11.09.2019 Wed 12.30-14.00
16.09.2019 Mon 12.30-15.45
27.09.2019 Fri 12.30-15.45
27.09.2019 Fri 12.30-15.45
04.10.2019 Fri 12.30-15.45
10.10.2019 Thu 12.30-15.45
18.10.2019 Fri 12.30-15.45
18.11.2019 Mon 12.30-15.45
27.11.2019 Wed 08.15-11.30
27.11.2019 Wed 08.15-11.30
03.12.2019 Tue 12.30-15.45
09.12.2019 Mon 12.30-15.45
Manne Kallio, Jaana Kärnä-Behm
Teaching language: Finnish
18.11.2019 Mon 16.15-19.45
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish
12.09.2019 Thu 12.30-13.45
17.09.2019 Tue 08.15-11.30
25.09.2019 Wed 08.15-11.30
25.09.2019 Wed 08.15-11.30
02.10.2019 Wed 08.15-11.30
09.10.2019 Wed 08.15-11.30
16.10.2019 Wed 08.15-11.30
21.11.2019 Thu 12.30-15.45
26.11.2019 Tue 10.00-14.00
26.11.2019 Tue 10.00-14.00
03.12.2019 Tue 08.15-11.30
12.12.2019 Thu 12.30-15.45
Manne Kallio, Jaana Kärnä-Behm
Teaching language: Finnish
21.11.2019 Thu 16.15-19.45
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish
12.09.2019 Thu 10.00-11.30
13.09.2019 Fri 12.30-16.00
24.09.2019 Tue 10.00-14.00
24.09.2019 Tue 10.00-14.00
01.10.2019 Tue 10.00-14.00
08.10.2019 Tue 10.00-14.00
15.10.2019 Tue 10.00-14.00
22.11.2019 Fri 08.15-11.30
25.11.2019 Mon 12.30-15.45
25.11.2019 Mon 12.30-15.45
02.12.2019 Mon 12.30-15.45
10.12.2019 Tue 12.30-15.45
Manne Kallio, Jaana Kärnä-Behm
Teaching language: Finnish
22.11.2019 Fri 12.15-15.45
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on pakollinen käsityönopettajan opintosuunnan opiskelijoille sekä käsityön valinnaisiin 60 op (toinen opetettava aine) opintoihin osallistuville.

Ennen opintojaksolle osallistumista edellytetään suoritettavaksi Materiaalit ja taito (10 op).

Verhoilu (5 op) / Käyttäjäkeskeinen sisustussuunnittelu (5 op) / Muotoilu ja teknologia (5 op)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • kykenee tarkastelemaan ihmisen lähiympäristöä; asumista ja sisustamista erilaisista teoreettisista lähtökohdista ja ymmärtää arkkitehtuurin merkityksen yksilön ja yhteisön hyvinvoinnille
  • tuntee sisustamista kulttuurisena ilmiönä sekä monitahoisena ja monimateriaalisena opetusalueena 
  • osaa suunnitella ja valmistaa kurssilla määritellyistä lähtökohdista suunnitelman mukaisen, useampiosaisen sisustustuotekokonaisuuden sekä tekstiili- että puumateriaalin muokkausmenetelmiä hyödyntäen
  • osaa perustella ja arvioida valmistettuun kokonaisuuteen liittyviä suunnittelu- ja valmistusratkaisuja.

Opintojakso tarjotaan toisen opiskeluvuoden aikana. Opintojakso järjestetään I–II periodeissa.

Sisustaminen funktionaalisena, esteettisenä ja kokemuksellisena kokonaisuutena. Suomalaisen arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Kodin ja hyvän asuinympäristön merkitys. Suomalainen tekstiili- ja esineperinne ja sen tutkimus. Useampiosainen sisustustuotekokonaisuus opintojaksolla määritellyin kriteerein. Kurssityökokonaisuuteen liittyvät harjoitukset. Prosessin sähköinen raportointi.

Pakollinen kirjallisuus:

  • Johansson, H., & Saarikangas, K. (2009). Homes in transformation. Dwelling, moving, belonging. Helsinki: SKS.
  • Kärnä-Behm, J. (2011). (toim.) Sisustuskirja. Tutkimuksellisia näkökulmia. Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja. Helsinki: Helsingin yliopisto.  

Suositeltava kirjallisuus:

  • Kaukonen, H., Korpelainen, H., & Räsänen, J. (2004). Arkkitehtuurin ABC-löytöretki rakennettuun ympäristöön. Opas arkkitehtuurista ja arkkitehtuurikasvatuksesta kiinnostuneille. Helsinki: Suomen arkkitehtiliitto SAFA.
  • Saarikangas, K. (2002). Asunnon muodonmuutoksia. Puhtauden estetiikka ja sukupuoli modernissa arkkitehtuurissa. Helsinki: SKS.

Arkkitehtuurikasvatus verkkomateriaali http://archinfo.fi/arkkitehtuuri-kasvatus/

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Suoritusmuodot: luento- ja ryhmäopetus.

Opintovierailuja. Sisustustuotekokonaisuus opintojaksolla määritellyin kriteerein sekä kokonaisuuden suunnittelu- ja valmistusprosessiin liittyvät harjoitukset ja kokeilut, sähköinen raportti.

Yliopistonlehtori Jaana Kärnä-Behm