Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.2.2020 at 09:00 - 1.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 9.3.2020
10:15 - 11:45
Tue 10.3.2020
12:15 - 13:45
Fri 13.3.2020
10:15 - 11:45

Other teaching

19.03.2020 Thu 10.15-11.45
25.03.2020 Wed 10.15-11.45
02.04.2020 Thu 10.15-11.45
06.04.2020 Mon 08.15-09.45
07.04.2020 Tue 08.15-11.45
29.04.2020 Wed 12.15-13.45
Heidi Chydenius
Teaching language: Finnish
18.03.2020 Wed 10.15-11.45
26.03.2020 Thu 10.15-11.45
03.04.2020 Fri 08.15-09.45
06.04.2020 Mon 12.15-13.45
08.04.2020 Wed 08.15-11.45
29.04.2020 Wed 14.15-15.45
Heidi Chydenius
Teaching language: Finnish
20.03.2020 Fri 10.15-11.45
25.03.2020 Wed 12.15-13.45
03.04.2020 Fri 12.15-13.45
06.04.2020 Mon 10.15-11.45
16.04.2020 Thu 08.15-11.45
29.04.2020 Wed 10.15-11.45
Heidi Chydenius
Teaching language: Finnish
18.03.2020 Wed 10.15-11.45
25.03.2020 Wed 14.15-15.45
03.04.2020 Fri 10.15-11.45
06.04.2020 Mon 10.15-11.45
23.04.2020 Thu 08.15-11.45
28.04.2020 Tue 10.15-11.45
Annukka Pursi
Teaching language: Finnish
18.03.2020 Wed 12.15-13.45
25.03.2020 Wed 10.15-11.45
02.04.2020 Thu 10.15-11.45
06.04.2020 Mon 12.15-13.45
20.04.2020 Mon 08.15-11.45
29.04.2020 Wed 12.15-13.45
Annukka Pursi
Teaching language: Finnish
20.03.2020 Fri 10.15-11.45
25.03.2020 Wed 12.15-13.45
03.04.2020 Fri 08.15-09.45
07.04.2020 Tue 10.15-11.45
24.04.2020 Fri 08.15-11.45
29.04.2020 Wed 14.15-15.45
Annukka Pursi
Teaching language: Finnish
19.03.2020 Thu 10.15-11.45
26.03.2020 Thu 08.15-09.45
03.04.2020 Fri 08.15-09.45
06.04.2020 Mon 14.15-15.45
27.04.2020 Mon 08.15-11.45
29.04.2020 Wed 10.15-11.45
Satu Valkonen
Teaching language: Finnish
19.03.2020 Thu 12.15-13.45
26.03.2020 Thu 12.15-13.45
03.04.2020 Fri 10.15-11.45
06.04.2020 Mon 10.15-11.45
17.04.2020 Fri 08.15-11.45
29.04.2020 Wed 14.15-15.45
Satu Valkonen
Teaching language: Finnish
19.03.2020 Thu 08.15-09.45
26.03.2020 Thu 14.15-15.45
03.04.2020 Fri 12.15-13.45
06.04.2020 Mon 12.15-13.45
21.04.2020 Tue 08.15-11.45
29.04.2020 Wed 12.15-13.45
Satu Valkonen
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish

Description

 • Opintojakso on pakollinen varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opintosuunnan opiskelijoille. Opintojaksolle voivat osallistua myös muut kasvatustieteiden kandiohjelman opiskelijat.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • osaa eritellä institutionaalisen varhaiskasvatuksen mahdollisuuksia ja rajoituksia erityisesti alle 3-vuotiaan lapsen ja hänen perheensä näkökulmasta

 • osaa toteuttaa ja arvioida tavoitteellista, etukäteissuunnitteluun ja improvisaatioon perustuvaa varhaiskasvatusta erityisesti alle 3-vuotiaiden ryhmissä

 • osaa havainnoida erityisesti alle 3-vuotiaita lapsia ottaen huomioon heidän kehitysvaiheensa ja yksilölliset piirteensä

Opintojakso suoritetaan arhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opintosuunnassa ensimmäisenä opintovuonna. Muissa opintosuunnissa vuositaso on opiskelijan valinnan mukainen. Opintojakso järjestetään 4. periodissa.

Opintokokonaisuudessa käsitellään

 • alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen erityispiirteitä

 • siirtymävaihetta kotoa päiväkotiin

 • lastentarhanopettajan roolia taaperopedagogiikan toteuttamisessa

 • vertaisryhmän merkitystä pienimmille päiväkotilapsille

 • pienimpien lasten havainnoimista

Osallistuminen luento- ja ryhmäopetukseen, kirjallisen tentin suorittaminen.

 • Kalliala, M. (2008). Kato mua! Kohtaako aikuinen lapsen päiväkodissa? Helsinki: Gaudeamus

 • 3-4 opettajan osoittamaa tieteellistä artikkelia

Aktivoivat tehtävät ja case-analyysit

 • Arviointiasteikko 0-5. Arviointi perustuu kirjallisessa tentissä suoriutumiseen. Tentti perustuu luentomateriaaliin ja opintojakson kirjallisuuteen.

Toteutetaan lähiopetuksena.

Nina Sajaniemi