Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.8.2019 at 09:00 - 8.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 28.10.2019
14:15 - 15:45

Other teaching

29.10.2019 Tue 16.15-17.45
31.10.2019 Thu 14.15-15.45
11.11.2019 Mon 14.15-15.45
12.12.2019 Thu 12.15-15.45
Marja Nurmilaakso
Teaching language: Finnish
31.10.2019 Thu 12.15-13.45
31.10.2019 Thu 14.15-15.45
13.11.2019 Wed 14.15-15.45
10.12.2019 Tue 10.15-13.45
Jonna Kangas
Teaching language: Finnish
29.10.2019 Tue 16.15-17.45
31.10.2019 Thu 14.15-15.45
11.11.2019 Mon 14.15-15.45
12.12.2019 Thu 12.15-15.45
Heidi Sairanen
Teaching language: Finnish
31.10.2019 Thu 10.15-11.45
31.10.2019 Thu 14.15-15.45
11.11.2019 Mon 14.15-15.45
11.12.2019 Wed 10.15-13.45
Jonna Kangas
Teaching language: Finnish
29.10.2019 Tue 16.15-17.45
01.11.2019 Fri 14.15-15.45
11.11.2019 Mon 14.15-15.45
12.12.2019 Thu 12.15-15.45
Anita Virtanen
Teaching language: Finnish
29.10.2019 Tue 16.15-17.45
31.10.2019 Thu 14.15-15.45
11.11.2019 Mon 14.15-15.45
12.12.2019 Thu 12.15-15.45
Jari-Matti Vuorio
Teaching language: Finnish
31.10.2019 Thu 12.15-13.45
31.10.2019 Thu 14.15-15.45
11.11.2019 Mon 14.15-15.45
12.12.2019 Thu 12.15-15.45
Jaana Pesonen
Teaching language: Finnish
29.10.2019 Tue 16.15-17.45
31.10.2019 Thu 14.15-15.45
12.11.2019 Tue 14.15-15.45
12.12.2019 Thu 12.15-15.45
Teaching language: Finnish
29.10.2019 Tue 16.15-17.45
31.10.2019 Thu 14.15-15.45
12.11.2019 Tue 14.15-15.45
12.12.2019 Thu 12.15-15.45
Elina Fonsén
Teaching language: Finnish
29.10.2019 Tue 16.15-17.45
31.10.2019 Thu 14.15-15.45
11.11.2019 Mon 14.15-15.45
12.12.2019 Thu 12.15-15.45
Annukka Pursi
Teaching language: Finnish

Description

2. vuosikurssin opiskelijat

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arvointi I 5 op , Varhaispedagogiikka toiminnassa 5 op ja Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arvointi II 5op. Eheyttävä harjoittelu toteutetaan kasvatustieteen aineopintojen ja varhaiskasvatuksen sisältöalueiden opintojen yhteistyönä.

Opiskelijalle suositellaan osallistumista varhaiskasvatuksen sisältöopintojen musiikin-, kuvataiteen-, käsityön- ja liikunnan pedagogiikka opintojaksoihin ennen harjoittelua.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • Osaa havainnoida lasta ja lapsiryhmää.
  • Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kasvatusta ja opetusta lähtökohtanaan lapsi, lapsiryhmä ja opetussuunnitelma.
  • Osaa soveltaa teoriaopintoja käytännön toimintaan.
  • Ymmärtää kasvatusnäkemyksen merkityksen ammatillisen kehittymisen kannalta ja osaa reflektoida omaa toimintaansa ja sen perusteita.

Harjoittelujakso päiväkodeissa on 4.11.-5.12.2019.

HUOM! Ennen harjoittelun alkua opiskelijoilta tarkistetaan rikostaustaotteet. Tarkka aika ilmoitetaan myöhemmin. Harjoittelua ei voi aloittaa mikäli otetta ei ole esitetty harjoittelukoordinaattorille. Muista tilata ote hyvissä ajoin Oikeusrekisterikeskuksesta!

Ilmoittaudu pelkkään yleiseen osaan. Harjoittelukoordinaattori jakaa opiskelijat ryhmiin myöhemmin päiväkotisijoittelun mukaan.

Opintojaksolla käsitellään

  • havainnointia
  • kasvatus- ja opetustoiminnan suunnittelua, toteutusta ja arviointia
  • kasvatusnäkemystä
  • lastentarhanopettajan eettistä vastuuta

Syrjäläinen, E., Jyrhämä, R., & Haverinen L. (2004) Praktikumikäsikirja. Verkkojulkaisu. Helsinki: Helsingin yliopisto, soveltavan kasvatustieteen laitos. Saatavilla: http://www.helsinki.fi/behav/praktikumikasikirja/

Arviointiasteikko: hyväksytty/täydennettävä

Edeltävät opinnot:

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arvointi I 5 op

Varhaispedagogiikka toiminnassa 5 op

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arvointi II 5op.

Opiskelijalle suositellaan osallistumista varhaiskasvatuksen sisältöopintojen musiikin-, kuvataiteen-, käsityön- ja liikunnan pedagogiikka opintojaksoihin ennen harjoittelua.

  • Aktiivinen osallituminen pareittain suoritettavaan harjoitteluun päiväkodissa ja harjoitteluun liittyvien tehtävien tekeminen.
  • Luento- ja ryhmäopetus sekä ohjaus.