Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.2.2020 at 09:00 - 1.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 10.3.2020
14:15 - 15:45

Other teaching

16.03.2020 Mon 16.15-19.45
16.03.2020 Mon 16.15-19.45
18.03.2020 Wed 16.15-19.45
23.03.2020 Mon 16.15-19.45
25.03.2020 Wed 16.15-19.45
30.03.2020 Mon 16.15-19.45
01.04.2020 Wed 16.15-19.45
06.04.2020 Mon 16.15-19.45
16.04.2020 Thu 16.15-19.45
Hanna-Mari Jaakkola, Mika Metsärinne
Teaching language: Finnish
12.03.2020 Thu 08.15-09.45
20.03.2020 Fri 08.15-11.45
25.03.2020 Wed 12.15-15.45
03.04.2020 Fri 08.15-11.45
06.04.2020 Mon 10.15-11.45
08.04.2020 Wed 08.15-11.45
16.04.2020 Thu 08.15-11.45
16.04.2020 Thu 08.15-11.45
20.04.2020 Mon 10.15-11.45
23.04.2020 Thu 08.15-11.45
Antti Hilmola, Hanna-Mari Jaakkola, Seija Karppinen
Teaching language: Finnish
12.03.2020 Thu 08.15-09.45
17.03.2020 Tue 08.15-11.45
17.03.2020 Tue 08.15-11.45
24.03.2020 Tue 08.15-11.45
01.04.2020 Wed 08.15-11.45
07.04.2020 Tue 08.15-11.45
07.04.2020 Tue 12.15-13.45
16.04.2020 Thu 12.15-15.45
16.04.2020 Thu 12.15-15.45
21.04.2020 Tue 10.15-11.45
24.04.2020 Fri 08.15-11.45
Antti Hilmola, Seija Karppinen
Teaching language: Finnish
11.03.2020 Wed 14.15-15.45
18.03.2020 Wed 08.15-11.45
25.03.2020 Wed 08.15-11.45
01.04.2020 Wed 08.15-11.45
07.04.2020 Tue 12.15-13.45
08.04.2020 Wed 08.15-11.45
17.04.2020 Fri 08.15-11.45
21.04.2020 Tue 08.15-09.45
21.04.2020 Tue 08.15-09.45
22.04.2020 Wed 08.15-11.45
22.04.2020 Wed 08.15-11.45
Antti Hilmola, Hanna-Mari Jaakkola, Seija Karppinen
Teaching language: Finnish
11.03.2020 Wed 14.15-15.45
20.03.2020 Fri 08.15-11.45
27.03.2020 Fri 08.15-11.45
31.03.2020 Tue 12.15-15.45
03.04.2020 Fri 08.15-09.45
03.04.2020 Fri 12.15-15.45
06.04.2020 Mon 12.15-15.45
08.04.2020 Wed 12.15-13.45
17.04.2020 Fri 08.15-11.45
17.04.2020 Fri 08.15-11.45
Antti Hilmola, Hanna-Mari Jaakkola, Seija Karppinen
Teaching language: Finnish
11.03.2020 Wed 12.15-13.45
17.03.2020 Tue 08.15-11.45
26.03.2020 Thu 08.15-11.45
31.03.2020 Tue 08.15-11.45
07.04.2020 Tue 08.15-11.45
07.04.2020 Tue 14.15-15.45
17.04.2020 Fri 12.15-15.45
22.04.2020 Wed 14.15-15.45
22.04.2020 Wed 14.15-15.45
24.04.2020 Fri 08.15-11.45
24.04.2020 Fri 08.15-11.45
Antti Hilmola, Hanna-Mari Jaakkola, Seija Karppinen
Teaching language: Finnish
13.03.2020 Fri 08.15-09.45
19.03.2020 Thu 12.15-15.45
24.03.2020 Tue 12.15-15.45
27.03.2020 Fri 08.15-11.45
02.04.2020 Thu 12.15-15.45
03.04.2020 Fri 10.15-11.45
08.04.2020 Wed 12.15-15.45
21.04.2020 Tue 10.15-11.45
21.04.2020 Tue 10.15-11.45
27.04.2020 Mon 08.15-11.45
27.04.2020 Mon 08.15-11.45
Hanna-Mari Jaakkola, Seija Karppinen, Kalle Virta
Teaching language: Finnish
13.03.2020 Fri 08.15-09.45
19.03.2020 Thu 12.15-15.45
24.03.2020 Tue 12.15-15.45
26.03.2020 Thu 12.15-15.45
02.04.2020 Thu 12.15-15.45
08.04.2020 Wed 14.15-15.45
16.04.2020 Thu 08.15-11.45
20.04.2020 Mon 12.15-13.45
23.04.2020 Thu 12.15-15.45
23.04.2020 Thu 12.15-15.45
Hanna-Mari Jaakkola, Manne Kallio, Seija Karppinen, Kalle Virta
Teaching language: Finnish
13.03.2020 Fri 08.15-09.45
19.03.2020 Thu 08.15-11.45
26.03.2020 Thu 08.15-11.45
30.03.2020 Mon 12.15-15.45
03.04.2020 Fri 12.15-15.45
06.04.2020 Mon 12.15-15.45
07.04.2020 Tue 14.15-15.45
21.04.2020 Tue 12.15-13.45
23.04.2020 Thu 12.15-15.45
Hanna-Mari Jaakkola, Manne Kallio, Seija Karppinen, Mika Metsärinne
Teaching language: Finnish
13.03.2020 Fri 08.15-09.45
13.03.2020 Fri 12.15-15.45
18.03.2020 Wed 08.15-11.45
25.03.2020 Wed 08.15-11.45
31.03.2020 Tue 08.15-11.45
02.04.2020 Thu 10.15-11.45
06.04.2020 Mon 08.15-11.45
17.04.2020 Fri 12.15-13.45
17.04.2020 Fri 12.15-13.45
23.04.2020 Thu 08.15-11.45
23.04.2020 Thu 08.15-11.45
Hanna-Mari Jaakkola, Manne Kallio, Seija Karppinen, Mika Metsärinne
Teaching language: Finnish

Description

VO- opintosuunnan opiskelijat huom!

Ryhmät 1-9 ovat tarkoitettu ensisijaisesti ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille, ilmoittauduthan oman ryhmäsi mukaisesti. Huom. ensimmäisen vuoden opiskelija: Koska ryhmäkoko on 20 (22 sijaan) ja aloittavien 1vsk:n kotiryhmät ovat osin tätä laajempia, jos et mahdu omaan kotiryhmääsi voit ilmoittautua rästiryhmään. Jos olet muiden vuosikurssien VO- opiskelija ja sinulla on jäänyt rästiin tämä opintojakso, ilmoittaudu ryhmään rästiryhmä.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia

 • ymmärtää monimateriaalisen, kokonaisen käsityöprosessin merkitys osana lapsen kokonaisvaltaista kehitystä varhaiskasvatuksessa
 • suunnitella ja toteuttaa kokonaisia käsityöprosesseja varhaiskasvatuksessa

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opintovuonna.

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella 4. periodissa.

Opintojaksolla käsitellään

 • varhaiskasvatukseen soveltuvia keskeisiä käsityön sisältöjä, menetelmiä ja välineitä
 • käsityön integrointia varhaiskasvatuksen eri aihekokonaisuuksiin ja teema-alueisiin
 • Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016). Opetushallitus. Soveltuvin osin.
 • Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2016). Opetushallitus. Soveltuvin osin.
 • Karppinen, S. (2009). Kädentaidot ja käsityökasvatus. Teoksessa I. Ruokonen, S. Rusanen & A-L. Välimäki (toim.), Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa: iloa, ihmettelyä ja tekemistä (s. 56–65). Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Saatavilla: https://www.julkari.fi/handle/10024/80314.
 • Pöllänen, S., & Kröger, T. (2004). Näkökulmia kokonaiseen käsityöhön. Teoksessa J. Enkenberg, E. Savolainen & P. Väisänen (toim.), Tutkiva opettajankoulutus – taitava opettaja (s. 160–172). Savonlinna: Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Saatavilla: http://sokl.uef.fi/verkkojulkaisut/tutkivaope/polla_kroger.htm. Soveltuvin osin.
 • Yliverronen, V. (2015). Esikoululaisten käsityösuunnittelu: mielikuvitusta, eläytymistä ja leikkiä. Teoksessa A. Nuutinen, P. Fernström, S. Kokko & H. Lahti (toim.), Suunnittelusta käsin. Käsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua (s. 67–79). Helsinki: Helsingin yliopisto. Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja 36. Saatavilla: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/153027
 • Muu kurssin aikana ilmoitettava kirjallisuus ja verkko-oppimateriaali

Opintokokonaisuuden kokonaisarvosana arviointiasteikolla 0–5 muodostuu opetukseen osallistumisesta ja kurssin oppimistehtävien suorituksista.

 • Luento- ja ryhmäopetus sekä kurssin oppimistehtävän hyväksytty toteuttaminen.
 • Suoritusmuodot: Aktiivinen osallistuminen ryhmätunneille ja oppimistehtävän toteuttamiseen.