Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Lapsen kehityksen moninaisuus ja varhaisvuosien erityiskasvatus 5 Cr Lecture Course 9.9.2020 - 21.10.2020
The diversity of development and early childhood special education 5 Cr General Examination 12.12.2020 - 12.12.2020
The diversity of development and early childhood special education 5 Cr General Examination 6.2.2021 - 6.2.2021
The diversity of development and early childhood special education 5 Cr General Examination 10.4.2021 - 10.4.2021
Name Cr Method of study Time Location Organiser
The diversity of development and early childhood special education 5 Cr General Examination 17.3.2020 - 17.3.2020
The diversity of development and early childhood special education 5 Cr General Examination 11.2.2020 - 11.2.2020
The diversity of development and early childhood special education 5 Cr General Examination 10.12.2019 - 10.12.2019
Lapsen kehityksen moninaisuus ja varhaisvuosien erityiskasvatus 5 Cr Course 3.9.2019 - 23.10.2019
The diversity of development and early childhood special education 5 Cr General Examination 12.2.2019 - 12.2.2019
The diversity of development and early childhood special education 5 Cr General Examination 29.1.2019 - 29.1.2019
The diversity of development and early childhood special education 5 Cr General Examination 11.12.2018 - 11.12.2018
Lapsen kehityksen moninaisuus ja varhaisvuosien erityiskasvatus 5 Cr Course 4.9.2018 - 24.10.2018
The diversity of development and early childhood special education 5 Cr General Examination 6.3.2018 - 6.3.2018
The diversity of development and early childhood special education 5 Cr General Examination 30.1.2018 - 30.1.2018
The diversity of development and early childhood special education 5 Cr General Examination 21.11.2017 - 21.11.2017
Lapsen kehityksen moninaisuus ja varhaisvuosien erityiskasvatus 5 Cr Course 7.9.2017 - 25.10.2017

Target group

 • Opintojakso on pakollinen kasvatustieteen kandidaatinohjelman lastentarhanopettajan opintosuunnan opiskelijoille.
 • Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien tai opintosuuntien opiskelijoille.

Prerequisites

Oppimisen psykologia 5 op

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää itsesäätelyn merkityksen kehityksessä ja oppimisessa
 • osaa analysoida lasten käyttäytymisen taustalla olevia prosesseja
 • tunnistaa lasten erityisen tuen tarpeet
 • osaa tehdä lasten erityisen tuen suunnitelman ja toteuttaa sitä inklusiivisesti
 • osaa hyödyntää kehityspsykologista ja erityispedagogista tietoa toimiessaan lasten kanssa
 • osaa toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa kaikkien perheiden kanssa

Timing

Opintojakso suoritetaan kolmantena opintovuonna.

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella.

Contents

Opintojaksolla käsitellään

 • lapsen kehityksen moninaisuutta
 • kehityksen ja oppimisen erityispiireitä
 • erityispedagogisia käytänteitä ja interventioita
 • inklusiivista kasvatusta
 • rakentavaa vuorovaikutusta

Study materials

 • Peltonen, L., & Huotilainen, M. (2017). Tunne aivosi. Helsinki: Otava
 • Opettajan osoittamat ajankohtaiset tieteenalaa tukevat artikkelit (3 kpl)

Assessment practices and criteria

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Arviointi koostuu tentin arvosanasta.

Completion methods

 • opintojakso toteutetaan lähiopetuksena ja se koostuu luennoista ja ryhmäopetuksesta. Opiskelijan tulee osallistua ryhmätunteihin.
 • Kirjallinen ryhmätentti