Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.8.2019 at 09:00 - 1.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
08:15 - 11:45
Fri 6.9.2019
08:15 - 11:45
Wed 11.9.2019
08:15 - 11:45
Mon 16.9.2019
10:15 - 11:45

Other teaching

11.09.2019 Wed 12.15-13.45
17.09.2019 Tue 08.15-11.45
24.09.2019 Tue 12.15-15.45
01.10.2019 Tue 08.15-11.45
04.10.2019 Fri 08.15-11.45
16.10.2019 Wed 12.00-16.00
17.10.2019 Thu 14.15-15.45
Alisa Alijoki, Marja Syrjämäki
Teaching language: Finnish
10.09.2019 Tue 14.15-15.45
17.09.2019 Tue 12.15-15.45
18.09.2019 Wed 12.15-15.45
26.09.2019 Thu 08.15-11.45
04.10.2019 Fri 08.15-11.45
14.10.2019 Mon 14.15-15.45
16.10.2019 Wed 12.00-16.00
Alisa Alijoki, Marja Syrjämäki
Teaching language: Finnish
12.09.2019 Thu 12.15-13.45
18.09.2019 Wed 08.15-11.45
24.09.2019 Tue 08.15-11.45
02.10.2019 Wed 08.15-11.45
03.10.2019 Thu 08.15-11.45
15.10.2019 Tue 10.15-11.45
16.10.2019 Wed 12.00-16.00
Alisa Alijoki, Marja Syrjämäki
Teaching language: Finnish
12.09.2019 Thu 08.15-09.45
19.09.2019 Thu 12.15-15.45
24.09.2019 Tue 08.15-11.45
27.09.2019 Fri 08.15-11.45
07.10.2019 Mon 08.15-11.45
16.10.2019 Wed 12.00-16.00
17.10.2019 Thu 12.15-13.45
Alisa Alijoki, Marja Syrjämäki
Teaching language: Finnish
11.09.2019 Wed 14.15-15.45
19.09.2019 Thu 08.15-11.45
25.09.2019 Wed 08.15-11.45
30.09.2019 Mon 08.15-11.45
03.10.2019 Thu 12.15-15.45
14.10.2019 Mon 12.15-13.45
16.10.2019 Wed 12.00-16.00
Alisa Alijoki, Marja Syrjämäki
Teaching language: Finnish
13.09.2019 Fri 08.15-09.45
18.09.2019 Wed 12.15-15.45
23.09.2019 Mon 12.15-15.45
02.10.2019 Wed 08.15-11.45
03.10.2019 Thu 08.15-11.45
15.10.2019 Tue 08.15-09.45
16.10.2019 Wed 12.00-16.00
Alisa Alijoki, Marja Syrjämäki
Teaching language: Finnish
10.09.2019 Tue 12.15-13.45
11.09.2019 Wed 12.15-15.45
26.09.2019 Thu 12.15-15.45
01.10.2019 Tue 08.15-11.45
08.10.2019 Tue 08.15-11.45
14.10.2019 Mon 10.15-11.45
16.10.2019 Wed 12.00-16.00
Alisa Alijoki, Marja Syrjämäki
Teaching language: Finnish
23.10.2019 Wed 12.00-16.00
23.10.2019 Wed 12.00-16.00
23.10.2019 Wed 12.00-16.00
23.10.2019 Wed 12.00-16.00
23.10.2019 Wed 12.00-16.00
23.10.2019 Wed 12.00-16.00
23.10.2019 Wed 12.00-16.00
Alisa Alijoki
Teaching language: Finnish

Description

 • Opintojakso on pakollinen kasvatustieteen kandidaatinohjelman lastentarhanopettajan opintosuunnan opiskelijoille.
 • Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien tai opintosuuntien opiskelijoille.

Oppimisen psykologia 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää itsesäätelyn merkityksen kehityksessä ja oppimisessa
 • osaa analysoida lasten käyttäytymisen taustalla olevia prosesseja
 • tunnistaa lasten erityisen tuen tarpeet
 • osaa tehdä lasten erityisen tuen suunnitelman ja toteuttaa sitä inklusiivisesti
 • osaa hyödyntää kehityspsykologista ja erityispedagogista tietoa toimiessaan lasten kanssa
 • osaa toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa kaikkien perheiden kanssa

Opintojakso suoritetaan kolmantena opintovuonna.

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella.

Opintojaksolla käsitellään

 • lapsen kehityksen moninaisuutta
 • kehityksen ja oppimisen erityispiireitä
 • erityispedagogisia käytänteitä ja interventioita
 • inklusiivista kasvatusta
 • rakentavaa vuorovaikutusta
 • Peltonen, L., & Huotilainen, M. (2017). Tunne aivosi. Helsinki: Otava
 • Opettajan osoittamat ajankohtaiset tieteenalaa tukevat artikkelit (3 kpl)

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Arviointi koostuu tentin arvosanasta.

 • opintojakso toteutetaan lähiopetuksena ja se koostuu luennoista ja ryhmäopetuksesta. Opiskelijan tulee osallistua ryhmätunteihin.
 • Kirjallinen ryhmätentti