Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.12.2019 at 09:00 - 8.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 15.1.2020
12:15 - 13:45
Thu 16.1.2020
10:15 - 11:45
Tue 21.1.2020
08:15 - 09:45
Thu 23.1.2020
14:15 - 15:45
Mon 27.1.2020
14:15 - 15:45
Tue 28.1.2020
10:15 - 11:45
Thu 30.1.2020
12:15 - 13:45
Tue 4.2.2020
12:15 - 13:45
Wed 5.2.2020
14:15 - 15:45
Thu 13.2.2020
14:15 - 15:45

Other teaching

03.02.2020 Mon 12.15-15.45
12.02.2020 Wed 12.15-15.45
17.02.2020 Mon 12.15-15.45
21.02.2020 Fri 10.15-13.45
Alexandra Nordström, Marja Nurmilaakso, Jaana Pesonen
Teaching language: Finnish
12.02.2020 Wed 12.15-15.45
14.02.2020 Fri 12.15-15.45
19.02.2020 Wed 10.15-13.45
25.02.2020 Tue 12.15-15.45
Alexandra Nordström, Marja Nurmilaakso, Jaana Pesonen
Teaching language: Finnish
11.02.2020 Tue 08.15-11.45
12.02.2020 Wed 12.15-15.45
21.02.2020 Fri 12.15-15.45
26.02.2020 Wed 10.15-13.45
Alexandra Nordström, Marja Nurmilaakso, Jaana Pesonen
Teaching language: Finnish
04.02.2020 Tue 08.15-11.45
12.02.2020 Wed 12.15-15.45
18.02.2020 Tue 08.15-11.45
20.02.2020 Thu 10.15-13.45
Alexandra Nordström, Marja Nurmilaakso, Jaana Pesonen
Teaching language: Finnish
30.01.2020 Thu 14.15-17.45
12.02.2020 Wed 12.15-15.45
17.02.2020 Mon 10.15-13.45
24.02.2020 Mon 12.15-15.45
Alexandra Nordström, Marja Nurmilaakso, Jaana Pesonen
Teaching language: Finnish
10.02.2020 Mon 12.15-15.45
12.02.2020 Wed 12.15-15.45
20.02.2020 Thu 12.15-15.45
26.02.2020 Wed 10.15-13.45
Alexandra Nordström, Marja Nurmilaakso, Jaana Pesonen
Teaching language: Finnish
06.02.2020 Thu 08.15-11.45
12.02.2020 Wed 12.15-15.45
25.02.2020 Tue 12.15-15.45
28.02.2020 Fri 08.15-11.45
Alexandra Nordström, Marja Nurmilaakso, Jaana Pesonen
Teaching language: Finnish
10.02.2020 Mon 08.15-11.45
12.02.2020 Wed 12.15-15.45
19.02.2020 Wed 10.15-13.45
28.02.2020 Fri 10.15-13.45
Alexandra Nordström, Marja Nurmilaakso, Jaana Pesonen
Teaching language: Finnish
03.02.2020 Mon 08.15-11.45
12.02.2020 Wed 12.15-15.45
18.02.2020 Tue 08.15-11.45
24.02.2020 Mon 12.15-15.45
Alexandra Nordström, Marja Nurmilaakso, Jaana Pesonen
Teaching language: Finnish
03.03.2020 Tue 10.00-12.00
Marja Nurmilaakso
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on pakollinen kasvatustieteen kandidaatinohjelman lastentarhanopettajan opintosuunnan opiskelijoille.

Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien tai opintosuuntien opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • hallitsee kielen ja vuorovaikutuksen oppimisen ja opettamisen perusteet
  • ymmärtää kielen ja vuorovaikutuksen merkityksellisyyden varhaiskasvatuksen kokonaisuudessa
  • osaa tukea lapsen kielen, kielellisen tietoisuuden, sukeutuvan luku- ja kirjoitustaidon sekä varhaisen monilukutaidon kehitystä
  • osaa huomioida varhaiskasvatuksen muuttuvat kielelliset ympäristöt ja monikulttuurisuuden

Opintojakso suoritetaan toisena opiskeluvuonna. Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella 3. periodissa.

Opintojaksolla käsitellään :

  • pienen lapsen kielen kehitystä, kielellistä tietoisuutta, sukeutuvaa luku- ja kirjoitustaitoa sekä monilukutaidon alkeita
  • vuorovaikusta ja kielellisiä valmiuksia esikielellisestä vaiheesta aina koulun alkuun saakka
  • pienten lasten lukemaan ja kirjoittamaan oppimis- ja opettamismenetelmiä
  • Nurmilaakso, M., & Välimäki, A-L. (2011). Lapsi ja kieli. Lapsen kielen kehittyminen varhaiskasvatuksessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 13. Helsinki: Yliopistopaino. (saatavilla myös e-kirjana)
  • Whitehead, M. R. (2010). Language and Literacy in the Early Years 0-7. Thousand Oaks CA: SAGE Publi-cations. Ltd; Fourth Edition. (saatavilla myös e-kirjana)

Arviointi perustuu kirjallisessa tentissä suoriutumiseen. Tentti pohjautuu luentomateriaaleihin, kirjallisuuteen ja ryhmissä käsiteltäviin teemoihin. Arviointiasteikko on 0-5.

Opintojakso toteutetaan luentoina ja ryhmäopetuksena, joille osallistutaan aktiivisesti.