Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.8.2019 at 09:00 - 1.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
10:15 - 11:45
Fri 6.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 23.9.2019
12:15 - 13:45
Fri 27.9.2019
08:15 - 09:45

Other teaching

10.09.2019 Tue 12.15-15.45
11.09.2019 Wed 10.15-13.45
19.09.2019 Thu 08.15-11.45
24.09.2019 Tue 12.15-15.45
01.10.2019 Tue 12.15-13.45
03.10.2019 Thu 08.15-11.45
10.10.2019 Thu 12.15-15.45
15.10.2019 Tue 08.15-11.45
Sirke Happonen, Kauko Komulainen, Jaana Pesonen, Pia-Riitta Stenberg
Teaching language: Finnish
09.09.2019 Mon 08.15-11.45
10.09.2019 Tue 12.15-15.45
17.09.2019 Tue 14.15-17.45
20.09.2019 Fri 12.15-15.45
25.09.2019 Wed 12.15-13.45
02.10.2019 Wed 12.15-15.45
08.10.2019 Tue 08.15-11.45
16.10.2019 Wed 08.15-11.45
Sirke Happonen, Kauko Komulainen, Jaana Pesonen, Pia-Riitta Stenberg
Teaching language: Finnish
11.09.2019 Wed 08.15-11.45
13.09.2019 Fri 12.15-15.45
16.09.2019 Mon 10.15-13.45
24.09.2019 Tue 08.15-11.45
27.09.2019 Fri 10.15-11.45
02.10.2019 Wed 08.15-11.45
14.10.2019 Mon 08.15-11.45
17.10.2019 Thu 12.15-15.45
Sirke Happonen, Kauko Komulainen, Jaana Pesonen, Pia-Riitta Stenberg
Teaching language: Finnish
04.09.2019 Wed 08.15-11.45
10.09.2019 Tue 08.15-11.45
20.09.2019 Fri 08.15-11.45
23.09.2019 Mon 08.15-11.45
25.09.2019 Wed 10.15-11.45
03.10.2019 Thu 12.15-15.45
10.10.2019 Thu 08.15-11.45
17.10.2019 Thu 08.15-11.45
Sirke Happonen, Kauko Komulainen, Jaana Pesonen, Pia-Riitta Stenberg
Teaching language: Finnish
05.09.2019 Thu 12.15-15.45
09.09.2019 Mon 08.15-11.45
19.09.2019 Thu 12.15-15.45
25.09.2019 Wed 08.15-09.45
26.09.2019 Thu 08.15-11.45
04.10.2019 Fri 08.15-11.45
09.10.2019 Wed 12.15-15.45
16.10.2019 Wed 12.15-15.45
Sirke Happonen, Kauko Komulainen, Jaana Pesonen, Pia-Riitta Stenberg
Teaching language: Finnish
05.09.2019 Thu 08.15-11.45
06.09.2019 Fri 08.15-11.45
18.09.2019 Wed 08.15-11.45
25.09.2019 Wed 08.15-11.45
01.10.2019 Tue 08.15-09.45
09.10.2019 Wed 08.15-11.45
11.10.2019 Fri 08.15-11.45
14.10.2019 Mon 08.15-11.45
Sirke Happonen, Kauko Komulainen, Jaana Pesonen, Pia-Riitta Stenberg
Teaching language: Finnish
06.09.2019 Fri 08.15-11.45
12.09.2019 Thu 08.15-11.45
17.09.2019 Tue 08.15-11.45
01.10.2019 Tue 14.15-15.45
02.10.2019 Wed 08.15-11.45
07.10.2019 Mon 08.15-11.45
11.10.2019 Fri 12.15-15.45
15.10.2019 Tue 12.15-15.45
Sirke Happonen, Kauko Komulainen, Jaana Pesonen, Pia-Riitta Stenberg
Teaching language: Finnish
10.09.2019 Tue 08.15-11.45
13.09.2019 Fri 08.15-11.45
27.09.2019 Fri 10.15-13.45
30.09.2019 Mon 10.15-11.45
02.10.2019 Wed 12.15-15.45
08.10.2019 Tue 12.15-15.45
11.10.2019 Fri 12.15-15.45
14.10.2019 Mon 12.15-15.45
Sirke Happonen, Kauko Komulainen, Jaana Pesonen, Pia-Riitta Stenberg
Teaching language: Finnish
12.09.2019 Thu 12.15-15.45
25.09.2019 Wed 12.15-15.45
30.09.2019 Mon 08.15-11.45
01.10.2019 Tue 10.15-11.45
03.10.2019 Thu 08.15-11.45
07.10.2019 Mon 08.15-11.45
11.10.2019 Fri 08.15-11.45
18.10.2019 Fri 10.15-13.45
Sirke Happonen, Kauko Komulainen, Jaana Pesonen, Pia-Riitta Stenberg
Teaching language: Finnish

Description

 • Opintojakso on pakollinen kasvatustieteen kandidaatinohjelman lastentarhanopettajan opintosuunnan opiskelijoille.
 • Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien tai opintosuuntien opiskelijoille.

Opiskelija

 • ymmärtää lastenkirjallisuuden ja draaman merkityksen elämyksiä tuottavina, kulttuurisina ja yksilön kehitykseen vaikuttavina tekijöinä sekä osana lasten leikkejä
 • ymmärtää lastenkirjallisuuden merkityksen taiteenlajina ja vuorovaikutuksen muotona sekä oppimisen kohteena ja välineenä
 • ymmärtää draamakasvatuksen teoreettisia perusteita, toimintamuotoja ja työtapoja, ja osaa soveltaa niitä varhaiskasvatuksessa
 • osaa käyttää lastenkirjallisuutta luovasti ja monipuolisesti varhaiskasvatuksessa
 • osaa innostaa lasta tarinoiden, sanojen ja kuvien maailmaan myös draaman keinoin
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja reflektoida varhaiskasvatukseen soveltuvia draamatuokioita ja -prosesseja

Opintojakso suoritetaan toisena opintovuonna.

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella 1. periodissa.

Opintojaksolla

 • luetaan lastenkirjallisuutta runoista kuvakirjoihin ja saduista lastenromaaneihin
 • käsitellään lastenkirjallisuuden tärkeimpiä kehityslinjoja
 • harjoitellaan ja suunnitellaan monipuolisia tapoja käyttää ja soveltaa lastenkirjallisuutta varhaiskasvatuksessa erityisesti draaman, mutta myös liikunnan, musiikin ja kuvataiteen keinoin
 • perehdytään varhaiskasvatukseen sopivien draamatyötapojen ja toimintamuotojen teoreettiseen ja ryhmätoiminnalliseen soveltamiseen

Kaunokirjallisuus:

 • lastenkirjoja, erityisesti runoja, satuja ja kuvakirjoja vastuuopettajan ilmoituksen mukaan.

Teoriakirjallisuus:

 • Suojala, M., & Karjalainen, M. (2001). Avaa lastenkirja!: johdatus lastenkirjallisuuden lajeihin ja käyttöön. Helsinki: Lasten Keskus.
 • Toivanen, T. (2010). Kasvuun! Draamakasvatusta 18-vuotiaille. Helsinki: Sanoma Pro.

Oheiskirjallisuus:

Ajankohtaisia artikkeleita tai osia esim. seuraavista teoksista opintojakson vastuuhenkilön ilmoituksen mukaan:

 • Huhtala, L., Grünn, K., Loivamaa, I., & Laukka, M. (toim.) (2003). Pieni suuri maailma: Suomalaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden historia. Helsinki: Tammi.
 • Heikkilä-Halttunen, P. (2015). Lue lapselle: opas lasten kirjallisuuskasvatukseen. Jyväskylä: Atena.
 • Rastas, A. (2013). Kaikille lapsille: lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maailmassa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kirjallinen työ, johon kuuluu osana lastenkirjallisuuteen pohjautuva draamasovellus.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Arviointi perustuu kirjalliseen työhön sovellusosioineen.

 • Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena.
 • suoritusmuodot: luennot ja ryhmät ja kirjallinen kurssitehtävä