Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.5.2020 at 00:00 - 31.5.2020 at 23:59

Conduct of the course

HUOM! 11.8. tentti järjestetään poikkeuksellisesti etäjärjestelyillä. Tentaattorit ovat suoraan ilmoittautuneisiin opiskelijoihin yhteydessä ilmoittautumisajan päätyttyä ja antavat tarkemmat ohjeet.

Description

Opintojakso on pakollinen luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoille. Opintojakson suorittavat myös opinto-oikeuden perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin saaneet.

Kaikkia opintokokonaisuuden opintojaksoja koskevien tavoitteiden lisäksi opiskelija

  • ymmärtää matemaattisen käsitteenmuodostuksen perusteita.
  • ymmärtää affektien merkityksen matematiikan opetuksessa ja oppimisessa.
  • ymmärtää toiminnallisuuden ja konkretian merkityksen matematiikan oppimisessa.
  • kykenee suunnittelemaan erilaisia opetuskokonaisuuksia.

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on ensimmäinen opiskeluvuosi. Opintojakso järjestetään siten, että se alkaa I periodissa ja kestää koko lukuvuoden.

Opintojaksossa tarkastellaan matematiikan opettamista ja oppimista mm. matemaattisen ajattelun, havainnollistamisen, toiminnallisuuden, oppimisvaikeuksien ja asenteiden näkökulmista.

Opinnot koostuvat luennoista, ryhmäopetuksesta, kirjallisuudesta sekä näihin perustuvista tenteistä. Lisäksi opintoihin kuuluu esseen kirjoittaminen ja pienten koulussa toteutettavien tuokioiden suunnitteleminen, toteuttaminen ja arvioiminen. Osaamistavoitteiden saavuttaminen edellyttää luento-opetuksessa ja ryhmäopetuksessa käsiteltyjen sisältöjen hallintaa.

Pakollinen kirjallisuus:

  • kurssimonisteet
  • erikseen ilmoitettu kirjallisuus matematiikan opetuksesta ja oppimisesta, yhteensä noin 150 sivua

Arviointi perustuu tenttien ja kirjallisten töiden arviointiin. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

PLEASE NOTE that the general examination on August 11th will be organised in distance. The teachers of each course will give instructions on the method of completion. Please see the course page (link below) for further instructions! If you can not find the instructions, please contact the teacher. (The instructions will be added during May.)

Yliopistonlehtori Heidi Krzywacki

Yliopistonlehtori Anu Laine