Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.5.2020 at 00:00 - 31.5.2020 at 23:59

Messages

Heidi Krzywacki's picture

Heidi Krzywacki

Published, 29.4.2020 at 14:04

Tiedot tenttijärjestelyistä lähetetään suoraan ilmoittautuneille henkilökohtaisesti.

Conduct of the course

HUOM! 9.6. tentti järjestetään poikkeuksellisesti etäjärjestelyillä. Tentaattorit ovat suoraan ilmoittautuneisiin opiskelijoihin yhteydessä ilmoittautumisajan päätyttyä ja antavat tarkemmat ohjeet.

Description

Opintojakso on pakollinen luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoille. Opintojakson suorittavat myös opinto-oikeuden perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin saaneet.

Kaikkia opintokokonaisuuden opintojaksoja koskevien tavoitteiden lisäksi opiskelija

  • ymmärtää matematiikan oppimisen hierarkkisen rakenteen.
  • ymmärtää matematiikan osaamisen merkityksen lapsen itsetunnon keskeisenä kehittäjänä.
  • tietää, että on tärkeää herättää oppilaiden kiinnostusta matematiikkaan tieteenalana.
  • kykenee suunnittelemaan eri oppiaineita eheyttävän opetuskokonaisuuden.

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on ensimmäinen opiskeluvuosi. Opintojakso järjestetään siten, että se alkaa I periodissa ja kestää koko lukuvuoden.

Opintojaksossa tarkastellaan matematiikan opettamista ja oppimista mm. matemaattisen ajattelun, havainnollistamisen, toiminnallisuuden, oppimisvaikeuksien ja asenteiden näkökulmista.

Pakollinen kirjallisuus:

  • Erikseen ilmoitettu kirjallisuus matematiikan opetuksesta ja oppimisesta, yhteensä noin 150 sivua
  • Huhtala, S. (1999). ”Mä inhoon tätä matikkaa…” Opiskelijan oma matematiikka oppimisvaikeuksien selittäjänä. Moniste 3. Helsinki: Opetushallitus.

Kurssi arvioidaan luentoihin ja ryhmiin pohjautuvien tenttien perusteella. Opiskelijat myös laativat esseen, jonka arvioinnissa käytetään vertaisarviointia. Lisäksi opiskelijat suunnittelevat, toteuttavat ja raportoivat pienimuotoisia opetustuokioita. Arviointiasteikko on luentoihin ja ryhmiin perustuvissa tenteissä 0-5, muissa hyväksytty-hylätty.

PLEASE NOTE that the general examination on June 9th will be organised in distance. The teachers of each course will give instructions on the method of completion. Please see the course page (link below) for further instrutions! If you can not find the instructions, please contact the teacher. (The instructions will be added during May.)

Opinnot koostuvat luennoista, ryhmäopetuksesta, kirjallisuudesta sekä näihin perustuvista tenteistä. Lisäksi opintoihin kuuluu esseen kirjoittaminen ja pienten koulussa toteutettavien tuokioiden suunnitteleminen, toteuttaminen ja arvioiminen.

Yliopistonlehtori Anu Laine
Yliopistonlehtori Heidi Krzywacki
Yliopistonlehtori Päivi Portaankorva-Koivisto