Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.12.2017 at 09:00 - 8.1.2018 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 15.1.2018
16:15 - 17:45
Wed 17.1.2018
16:15 - 17:45
Mon 22.1.2018
14:15 - 15:45
Thu 25.1.2018
08:15 - 09:45
Mon 29.1.2018
12:15 - 13:45
Wed 31.1.2018
10:15 - 11:45
Mon 5.2.2018
10:15 - 11:45
Wed 7.2.2018
16:15 - 17:45
Mon 12.2.2018
12:15 - 13:45
Wed 14.2.2018
10:15 - 11:45
Mon 19.2.2018
10:15 - 11:45
Wed 21.2.2018
10:15 - 11:45

Other teaching

25.01.2018 Thu 12.15-13.45
29.01.2018 Mon 16.15-17.45
02.02.2018 Fri 14.15-15.45
07.02.2018 Wed 12.15-13.45
09.02.2018 Fri 08.15-09.45
13.02.2018 Tue 08.00-10.00
15.02.2018 Thu 14.15-15.45
20.02.2018 Tue 16.15-17.45
21.02.2018 Wed 12.15-13.45
26.02.2018 Mon 10.15-11.45
01.03.2018 Thu 12.15-13.45
Jukka Rantala, Jari Salminen, Ulla-Maija Salo
Teaching language: Finnish
25.01.2018 Thu 10.15-11.45
30.01.2018 Tue 14.15-15.45
05.02.2018 Mon 14.15-15.45
08.02.2018 Thu 14.15-15.45
09.02.2018 Fri 14.15-15.45
13.02.2018 Tue 10.00-12.00
16.02.2018 Fri 12.15-13.45
21.02.2018 Wed 08.15-09.45
23.02.2018 Fri 10.15-11.45
27.02.2018 Tue 10.15-11.45
28.02.2018 Wed 12.15-13.45
Jukka Rantala, Jari Salminen, Ulla-Maija Salo
Teaching language: Finnish
26.01.2018 Fri 10.15-11.45
30.01.2018 Tue 10.15-11.45
02.02.2018 Fri 10.15-11.45
06.02.2018 Tue 10.15-11.45
09.02.2018 Fri 10.15-11.45
15.02.2018 Thu 08.00-10.00
16.02.2018 Fri 14.15-15.45
19.02.2018 Mon 08.15-09.45
22.02.2018 Thu 14.15-15.45
27.02.2018 Tue 12.15-13.45
01.03.2018 Thu 14.15-15.45
Jukka Rantala, Jari Salminen, Ulla-Maija Salo
Teaching language: Finnish
26.01.2018 Fri 12.15-13.45
29.01.2018 Mon 14.15-15.45
02.02.2018 Fri 12.15-13.45
05.02.2018 Mon 14.15-15.45
08.02.2018 Thu 10.15-11.45
14.02.2018 Wed 08.15-09.45
15.02.2018 Thu 10.00-12.00
20.02.2018 Tue 10.15-11.45
22.02.2018 Thu 16.15-17.45
27.02.2018 Tue 14.15-15.45
02.03.2018 Fri 14.15-15.45
Jukka Rantala, Jari Salminen, Ulla-Maija Salo
Teaching language: Finnish
25.01.2018 Thu 14.15-15.45
30.01.2018 Tue 12.15-13.45
06.02.2018 Tue 10.15-11.45
08.02.2018 Thu 12.15-13.45
14.02.2018 Wed 12.15-13.45
15.02.2018 Thu 16.15-17.45
20.02.2018 Tue 14.15-15.45
22.02.2018 Thu 12.15-13.45
23.02.2018 Fri 14.15-15.45
01.03.2018 Thu 08.00-10.00
02.03.2018 Fri 10.15-11.45
Jukka Rantala, Jari Salminen, Ulla-Maija Salo
Teaching language: Finnish
12.02.2018 Mon 08.15-09.45
13.02.2018 Tue 14.15-15.45
16.02.2018 Fri 10.15-11.45
19.02.2018 Mon 12.15-13.45
19.02.2018 Mon 14.15-15.45
19.02.2018 Mon 16.15-17.45
23.02.2018 Fri 12.15-13.45
26.02.2018 Mon 12.15-13.45
28.02.2018 Wed 10.15-11.45
12.03.2018 Mon 10.15-11.45
15.03.2018 Thu 10.15-11.45
19.03.2018 Mon 08.15-11.45
22.03.2018 Thu 12.15-13.45
26.03.2018 Mon 08.15-11.45
05.04.2018 Thu 10.15-11.45
05.04.2018 Thu 12.15-15.45
12.04.2018 Thu 10.15-11.45
Matti Aarnio, Ulla-Maija Salo
Teaching language: Finnish
26.01.2018 Fri 08.15-09.45
31.01.2018 Wed 12.15-13.45
01.02.2018 Thu 10.15-11.45
06.02.2018 Tue 08.15-09.45
08.02.2018 Thu 08.15-09.45
13.02.2018 Tue 12.15-13.45
16.02.2018 Fri 14.15-15.45
20.02.2018 Tue 12.15-13.45
22.02.2018 Thu 10.15-11.45
01.03.2018 Thu 10.00-12.00
01.03.2018 Thu 14.15-15.45
Jukka Rantala, Jari Salminen, Ulla-Maija Salo
Teaching language: Finnish
06.03.2018 Tue 12.00-16.00
Jukka Rantala, Jari Salminen, Ulla-Maija Salo
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on pakollinen luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoille. Opintojakson suorittavat myös opinto-oikeuden perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin saaneet.

Kaikkia opintokokonaisuuden opintojaksoja koskevien tavoitteiden lisäksi opiskelija

 • osaa ohjata oppilaita erilaisten toimijoiden tuottaman tiedon kriittiseen käsittelyyn.
  • kykenee perehdyttämään oppilaat historian tekstitaitoihin eli taitoon lukea ja analysoida menneisyyden toimijoiden tuottamia lähteitä sekä tehdä päteviä tulkintoja niiden tarkoituksesta ja merkityksestä.
  • osaa opettaa historiallista ajattelua sekä pohtia historiallisen tiedon vastaanottoon ja yhteiskunnalliseen käyttöön liittyviä kysymyksiä.
  • ymmärtää yhteiskuntaopin luonteen perusopetuksen oppiaineena ja aineen aseman osana koulun demokratiakasvatusta.
  • osaa eritellä tekijöitä, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten kansalaisuuden ja osallisuuden kokemuksiin suomalaisessa yhteiskunnassa.
  • kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteiskuntaopin opetusta, joka edistää oppilaiden demokratiataitoja sekä kykyä osallistua koulu- ja paikallisyhteisön asioita koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon.

Yhteiskuntaopin täydentäjille tiedoksi: seuraavat luennot ovat yhteiskuntaoppia

* ke 25.1. kello 8-10 (NOS)

* ke 31.1. kello 10-12 (UMS/ kurssin koordinaattien esittely tässä yhteydessä)

* ke 7.2. kello 16-18 (NOS)

* ke 14.2. kello 10-12 (UMS)

* ke 21.2. kello 10-12 (UMS)

 • Syvennytään historiallisen ajattelun osatekijöihin ja niiden opettamiseen koulussa.
 • Tarkastellaan nuorten historiatietoisuutta ja sen heijastumista kouluopetukseen.
 • Käsitellään historian opetussuunnitelman laatimista ja osaamisen arviointia.
 • Eritellään yhteiskuntaopin opetussuunnitelman perusteita perusopetuksen osalta sekä tutustutaan oppilaita aktivoiviin yhteiskuntaopin opetusmenetelmiin.
 • Tarkastellaan lasten ja nuorten suhdetta kansalaisuuteen, osallisuuteen, politiikkaan ja talouteen sekä tutustutaan näitä teemoja käsittelevään tutkimukseen.
 • Avataan demokratian, kansalaisuuden ja osallisuuden käsitteiden sisällön moniulotteisuutta

Pakollinen kirjallisuus:

Arviointiasteikko on 0–5. Ryhmäosuuden hyväksyttävä suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja tehtävien suorittamista.

Luentokurssi, kirjallinen tentti, harjoitustyö, ryhmätyö. Ryhmäopetuksessa perehdytään oppiaineiden koulusovelluksiin.

Professori Jukka Rantala
Yliopistonlehtori Ulla-Maija Salo
Yliopistonlehtori Jari Salminen