Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.12.2019 at 09:00 - 8.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 13.1.2020
16:15 - 17:45
Thu 16.1.2020
16:15 - 17:45
Mon 20.1.2020
16:15 - 17:45
Thu 23.1.2020
16:15 - 17:45
Mon 27.1.2020
08:15 - 09:45
Tue 28.1.2020
16:15 - 17:45
Mon 3.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 5.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 10.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 12.2.2020
10:15 - 11:45

Other teaching

23.01.2020 Thu 12.15-13.45
27.01.2020 Mon 10.15-11.45
30.01.2020 Thu 12.30-13.15
06.02.2020 Thu 12.15-13.45
07.02.2020 Fri 08.15-09.45
07.02.2020 Fri 10.15-11.45
10.02.2020 Mon 14.15-15.45
11.02.2020 Tue 08.00-10.00
19.02.2020 Wed 12.15-13.45
24.02.2020 Mon 10.15-11.45
Amna Khawaja, Jukka Rantala, Jari Salminen, Ulla-Maija Salo
Teaching language: Finnish
24.01.2020 Fri 10.15-11.45
28.01.2020 Tue 14.15-15.45
04.02.2020 Tue 12.30-13.15
06.02.2020 Thu 14.15-15.45
07.02.2020 Fri 14.15-15.45
11.02.2020 Tue 10.00-12.00
14.02.2020 Fri 12.15-13.45
19.02.2020 Wed 10.15-11.45
21.02.2020 Fri 10.15-11.45
26.02.2020 Wed 12.15-13.45
Amna Khawaja, Jukka Rantala, Jari Salminen, Ulla-Maija Salo
Teaching language: Finnish
24.01.2020 Fri 14.15-15.45
28.01.2020 Tue 10.15-11.45
31.01.2020 Fri 10.30-11.15
04.02.2020 Tue 10.15-11.45
07.02.2020 Fri 12.15-13.45
13.02.2020 Thu 08.00-10.00
14.02.2020 Fri 14.15-15.45
17.02.2020 Mon 10.15-11.45
20.02.2020 Thu 10.15-11.45
25.02.2020 Tue 12.15-13.45
Amna Khawaja, Jukka Rantala, Jari Salminen, Ulla-Maija Salo
Teaching language: Finnish
24.01.2020 Fri 12.15-13.45
27.01.2020 Mon 14.15-15.45
31.01.2020 Fri 12.30-13.15
03.02.2020 Mon 14.15-15.45
06.02.2020 Thu 10.15-11.45
12.02.2020 Wed 08.15-09.45
13.02.2020 Thu 10.00-12.00
18.02.2020 Tue 10.15-11.45
20.02.2020 Thu 12.15-13.45
26.02.2020 Wed 10.15-11.45
Amna Khawaja, Jukka Rantala, Jari Salminen, Ulla-Maija Salo
Teaching language: Finnish
23.01.2020 Thu 14.15-15.45
30.01.2020 Thu 10.15-11.45
04.02.2020 Tue 10.30-11.15
12.02.2020 Wed 12.15-13.45
13.02.2020 Thu 16.15-17.45
17.02.2020 Mon 10.15-11.45
18.02.2020 Tue 14.15-15.45
20.02.2020 Thu 12.15-13.45
21.02.2020 Fri 10.15-11.45
27.02.2020 Thu 08.00-10.00
Amna Khawaja, Jukka Rantala, Jari Salminen, Ulla-Maija Salo
Teaching language: Finnish
17.02.2020 Mon 12.15-13.45
18.02.2020 Tue 12.15-13.45
19.02.2020 Wed 10.15-11.45
19.02.2020 Wed 12.15-13.45
21.02.2020 Fri 10.15-11.45
21.02.2020 Fri 12.15-13.45
24.02.2020 Mon 12.15-13.45
26.02.2020 Wed 14.15-15.45
09.03.2020 Mon 08.15-09.45
09.03.2020 Mon 10.15-11.45
10.03.2020 Tue 08.15-09.45
12.03.2020 Thu 10.15-11.45
16.03.2020 Mon 08.15-11.45
19.03.2020 Thu 12.15-13.45
23.03.2020 Mon 08.15-11.45
02.04.2020 Thu 10.15-11.45
03.04.2020 Fri 12.15-15.45
08.04.2020 Wed 10.15-11.45
Liisa Karlsson, Ulla-Maija Salo
Teaching language: Finnish
23.01.2020 Thu 10.15-11.45
29.01.2020 Wed 12.15-13.45
30.01.2020 Thu 10.30-11.15
04.02.2020 Tue 08.15-09.45
06.02.2020 Thu 08.15-09.45
11.02.2020 Tue 12.15-13.45
14.02.2020 Fri 14.15-15.45
19.02.2020 Wed 14.15-15.45
20.02.2020 Thu 10.15-11.45
27.02.2020 Thu 10.00-12.00
Amna Khawaja, Jukka Rantala, Jari Salminen, Ulla-Maija Salo
Teaching language: Finnish
03.03.2020 Tue 12.00-16.00
Jukka Rantala, Jari Salminen, Ulla-Maija Salo
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on pakollinen luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoille. Opintojakson suorittavat myös opinto-oikeuden perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin saaneet.

Kaikkia opintokokonaisuuden opintojaksoja koskevien tavoitteiden lisäksi opiskelija

 • osaa ohjata oppilaita erilaisten toimijoiden tuottaman tiedon kriittiseen käsittelyyn.
  • kykenee perehdyttämään oppilaat historian tekstitaitoihin eli taitoon lukea ja analysoida menneisyyden toimijoiden tuottamia lähteitä sekä tehdä päteviä tulkintoja niiden tarkoituksesta ja merkityksestä.
  • osaa opettaa historiallista ajattelua sekä pohtia historiallisen tiedon vastaanottoon ja yhteiskunnalliseen käyttöön liittyviä kysymyksiä.
  • ymmärtää yhteiskuntaopin luonteen perusopetuksen oppiaineena ja aineen aseman osana koulun demokratiakasvatusta.
  • osaa eritellä tekijöitä, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten kansalaisuuden ja osallisuuden kokemuksiin suomalaisessa yhteiskunnassa.
  • kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteiskuntaopin opetusta, joka edistää oppilaiden demokratiataitoja sekä kykyä osallistua koulu- ja paikallisyhteisön asioita koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon.

Muutamat opiskelijat suorittavat vain yhteiskuntaopin didaktiikan, alla tiedoksi yhteiskuntaopin osuudet kurssista.

Ryhmän F (kp) osalta kurssiin sisältyy lisäksi myös ilmiöohjausta, jonka ajoitus selviää aloituspaneelissa ma 10.2.

* luennot: to 23.1. kello 16-18 (ums) // ti 28.1. kello 16-18 (ums) // ke 5.2. kello 10-12 (ums) // ma 10.2. kello 10-12 (ph)

* ryhmä A ma 27.1. kello 10-12 // pe 7.2. kello 10-12 // ma 10.2. kello 14-16 // ke 19.2. kello 12-14

* ryhmä B ti 28.1. kello 14-16 // pe 14.2. kello 12-14 // pe 21.2. kello 10-12// ke 26.2. kello 12-14

* ryhmä C ti 28.1. kello 10-12 // pe 14.2. kello 14-16 // to 20.2. kello 10-12 // ti 25.2. kello 12-14

* ryhmä D ma 27.1. kello 14-16 // ma 3.2. kello 14-16 // ti 18.2. kello 10-12 // ke 26.2. kello 10-12

* ryhmä E (osallistuu pajapäivään) to 30.1. kello 10-12 // ke 12.2. kello 12-14 // ti 18.2. kello 14-16 // paja to 27.2. kello 8-10

* ryhmä G (osallistuu pajapäivään) ke 29.1. kello 12-14 // ti 11.2. kello 12-14 // ke 19.2. kello 14-16 // paja to 27.2. kello 10-12

* ryhmä F (kp)// ums ma 10.2. kello 12-14 // ke 19.2. kello 10-12 // ma 24.2. kello 12-14 // ma 9.3. kello 10-12 //

to 19.3. kello 12-14 // to 2.4. kello 10-12

 • Syvennytään historiallisen ajattelun osatekijöihin ja niiden opettamiseen koulussa.
 • Tarkastellaan nuorten historiatietoisuutta ja sen heijastumista kouluopetukseen.
 • Käsitellään historian opetussuunnitelman laatimista ja osaamisen arviointia.
 • Eritellään yhteiskuntaopin opetussuunnitelman perusteita perusopetuksen osalta sekä tutustutaan oppilaita aktivoiviin yhteiskuntaopin opetusmenetelmiin.
 • Tarkastellaan lasten ja nuorten suhdetta kansalaisuuteen, osallisuuteen, politiikkaan ja talouteen sekä tutustutaan näitä teemoja käsittelevään tutkimukseen.
 • Avataan demokratian, kansalaisuuden ja osallisuuden käsitteiden sisällön moniulotteisuutta

Pakollinen kirjallisuus:

Arviointiasteikko on 0–5. Ryhmäosuuden hyväksyttävä suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja tehtävien suorittamista.

Luentokurssi, kirjallinen tentti, harjoitustyö, ryhmätyö. Ryhmäopetuksessa perehdytään oppiaineiden koulusovelluksiin.

Professori Jukka Rantala
Yliopistonlehtori Ulla-Maija Salo
Yliopistonlehtori Jari Salminen