Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.2.2020 at 09:00 - 1.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 9.3.2020
12:15 - 13:45
Mon 16.3.2020
12:15 - 14:45
Mon 23.3.2020
12:15 - 14:45
Mon 30.3.2020
12:15 - 13:45
Mon 20.4.2020
12:15 - 15:45

Description

Studieavsnittet är obligatoriskt för huvudämnesstudenter i allmän- och vuxenpedagogik.

Studieavsnittet ingår i de valbara studierna i allmän- och vuxenpedagogik för övriga studenter.

Efter genomfört studieavsnitt:

  • känner studenten till hur utbildning förverkligas i olika typer av organisationer
  • kan studenten kritiskt analysera pedagogisk verksamhet inom organisationer med stöd av erfarenheter och forskningsresultat
  • har studenten reflekterat över pedagogikens roll i utvecklandet av såväl individernas professionalitet som den kollegiala verksamheten inom organsiationer
  • förstår studenten vilken typ av utbildningsverksamhet som olika organisationer har behov av.

Vårterminen. Studenten rekommenderas genomföra studieavsnittet under sitt andra studieår.

Under studieavsnittet genomför och/eller studerar studenten pedagogisk verksamhet i en organisation.

Obligatorisk litteratur

  • 4–6 artiklar enligt föreläsarens anvisningar
  • Annat material enligt föreläsarens anvisningar

Föreläsningar, reflektioner och diskussioner.

Bedömning enligt skalan 0-5. Bedömningen baserar sig på studentens genomförda och godkända skriftliga arbeten och deltagande i grupparbeten.

Studieavsnittet kan genomföras på två olika sätt utgående från lärarens instruktioner. I genomförandet av studieavsnittet anknyter studenten sin verksamhet till teoretiska pedagogiska studier.

I) Studieavsnittet kan göras som ett analysarbete, där studenten analyserar den pedagogiska verksamheten i ett företag eller i en organisation.

II) Studieavsnitttet kan genomföras som service-lärande (service-learning) i en organisation.

Universitetslektor Harriet Zilliacus