Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.2.2020 at 09:00 - 1.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 9.3.2020
12:15 - 13:45
Mon 16.3.2020
12:15 - 13:45
Wed 18.3.2020
12:15 - 13:45
Mon 23.3.2020
12:15 - 13:45
Thu 16.4.2020
12:15 - 13:45
Mon 20.4.2020
12:15 - 13:45
Thu 23.4.2020
12:15 - 13:45

Description

Studieavsnittet är obligatoriskt för huvudämnesstudenter i allmän- och vuxenpedagogik.

Studieavsnittet ingår i de valbara studierna i allmän- och vuxenpedagogik för övriga studenter.

Efter genomfört studieavsnitt:

  • har studenten en förståelse för samtida utbildningspolitiska riktlinjer och aktuella frågor inom utbildning och undervisning.

Vårterminen

Studieavsnittet behandlar aktuella utbildningspolicyer och utbildningsreformer samt rapporter om utbildning och undervisning.

Obligatorisk litteratur

  • Simola, H. (2014). The Finnish Education Mystery: Historical and sociological essays on schooling in Finland. Routledge.
  • 2–5 aktuella rapporter (t.ex., Pisa-rapporter), planer (t.ex. läroplansgrunderna 2014) och artiklar som bestäms av föreläsaren.

Rekommenderad litteratur

  • Sahlberg, P. (2012). Lärdomar från den finska skolan. Lund: Studentlitteratur.

Föreläsningar, diskussioner och skriftliga och/eller muntliga arbeten.

Bedömning enligt skalan 0-5. Bedömningen baserar sig på studentens deltagande i grupparbeten och godkänt självständigt skriftligt arbete och/eller tentamen.

Studieavsnittet genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten och ett individuellt arbete.

Gunilla Holm