Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Kasvatustieteellisen tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä 5 Cr Lecture Course 1.9.2020 - 15.10.2020
Topical Issues in Educational Research 5 Cr Lecture Course 3.9.2020 - 15.10.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Kasvatustieteellisen tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä -verkkokurssi 5 Cr Course 7.4.2020 - 5.5.2020
Kasvatustieteellisen tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä 5 Cr Course 23.3.2020 - 27.4.2020
Kasvatustieteellisen tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä 5 Cr Course 4.9.2019 - 10.10.2019
Kasvatustieteellisen tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä 5 Cr Course 5.9.2018 - 11.10.2018

Target group

Opintojakso on pakollinen kaikille kasvatustieteiden maisteriohjelman opiskelijoille.

Prerequisites

Suosituksena kandidaatin tutkintovaiheen opinnot.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on syventänyt sisällöllistä, metodologista ja menetelmällistä osaamistaan ajankohtaisesta kasvatustieteellisestä tutkimuksesta,
  • tuntee kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tehtävää tutkimusta, tutkimusryhmiä ja tutkijoita,
  • osaa eritellä ajankohtaisen kasvatustieteellisen tutkimuskentän vallitsevia paradigmoja sekä tutkimussuuntia sisällöllisesti ja metodologisesti,
  • tuntee ajankohtaisen kasvatustieteellisen tutkimuksen käytännöllisiä sovelluksia.

Timing

Opintojakso suoritetaan maisterivaiheen opintojen alkaessa.

Opintojakso järjestetään maisteriopintovaiheen 1. vuoden syyslukukaudella, I-II periodeissa

Contents

  • opintojaksolla käsitellään ajankohtaisen kasvatustieteellisen tutkimuksen vallitsevia sisällöllisiä ja menetelmällisiä paradigmoja ja painopistealueita
  • opintojaksolla perehdytään Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen julkaisujen, tutkimusryhmien ja tutkijoiden kautta
  • opiskelija tarkastelee omaa tutkimusintressiään suhteessa ajankohtaiseen kasvatustieteelliseen tutkimukseen ja laajentaa tutkimuksellista ajatteluaan pro gradu –tutkielmansa aihepiiristä
  • opiskelija syventyy ajankohtaisen kasvatustieteellisen tutkimuksen käytännön sovellusmahdollisuuksiin kasvatustieteen maisteriohjelman kasvatustieteellisten osaamistavoitteiden valossa.

Activities and teaching methods in support of learning

Opiskelijalähtöiset aktivoivat työtavat ja oppimismenetelmät.

Study materials

Opintojakson alussa määriteltävät tieteelliset artikkelit (noin 8-10 kpl) määritellään opintojakson alkaessa.

Assessment practices and criteria

Ryhmä- ja itsearviointi sekä lopputöiden vertaisarviointi.

Additional information

I detta studieavsnitt integreras en individuell studieplan (ISP, 0 sp).

Completion methods

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena ja omatoimisena tiimityöskentelynä.