Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
23.3.2020 at 12:00 - 31.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 7.4.2020
10:15 - 11:45
Tue 14.4.2020
10:15 - 11:45
Tue 21.4.2020
10:15 - 11:45
Tue 28.4.2020
10:15 - 11:45
Tue 5.5.2020
10:15 - 11:45

Description

Opintojakso on pakollinen kaikille kasvatustieteiden maisteriohjelman opiskelijoille.

Suosituksena kandidaatin tutkintovaiheen opinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on syventänyt sisällöllistä, metodologista ja menetelmällistä osaamistaan ajankohtaisesta kasvatustieteellisestä tutkimuksesta,
  • tuntee kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tehtävää tutkimusta, tutkimusryhmiä ja tutkijoita,
  • osaa eritellä ajankohtaisen kasvatustieteellisen tutkimuskentän vallitsevia paradigmoja sekä tutkimussuuntia sisällöllisesti ja metodologisesti,
  • tuntee ajankohtaisen kasvatustieteellisen tutkimuksen käytännöllisiä sovelluksia.

Opintojakso suoritetaan maisterivaiheen opintojen alkaessa.

Opintojakso järjestetään maisteriopintovaiheen 1. vuoden syyslukukaudella, I-II periodeissa

  • opintojaksolla käsitellään ajankohtaisen kasvatustieteellisen tutkimuksen vallitsevia sisällöllisiä ja menetelmällisiä paradigmoja ja painopistealueita
  • opintojaksolla perehdytään Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen julkaisujen, tutkimusryhmien ja tutkijoiden kautta
  • opiskelija tarkastelee omaa tutkimusintressiään suhteessa ajankohtaiseen kasvatustieteelliseen tutkimukseen ja laajentaa tutkimuksellista ajatteluaan pro gradu –tutkielmansa aihepiiristä
  • opiskelija syventyy ajankohtaisen kasvatustieteellisen tutkimuksen käytännön sovellusmahdollisuuksiin kasvatustieteen maisteriohjelman kasvatustieteellisten osaamistavoitteiden valossa.

Opintojakson alussa määriteltävät tieteelliset artikkelit (noin 8-10 kpl) määritellään opintojakson alkaessa.

Opiskelijalähtöiset aktivoivat työtavat ja oppimismenetelmät.

Ryhmä- ja itsearviointi sekä lopputöiden vertaisarviointi.

I detta studieavsnitt integreras en individuell studieplan (ISP, 0 sp).

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena ja omatoimisena tiimityöskentelynä.

Apulaisprofessori Kalle Juuti, professori Minna Huotilainen, yliopistonlehtori Leila Pehkonen, yliopistonlehtori Elina Kontu/Monica Londén yliopistonlehtori Inkeri Ruokonen