Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.12.2019 at 09:00 - 14.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 14.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 20.1.2020
10:15 - 11:45
Thu 23.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 27.1.2020
10:15 - 11:45
Thu 30.1.2020
10:15 - 11:45
Mon 3.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 6.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 11.2.2020
10:15 - 11:45
Thu 13.2.2020
10:15 - 11:45
Mon 17.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 25.2.2020
14:15 - 15:45
Thu 27.2.2020
14:15 - 15:45

Description

Opintojakso on valinnainen

Edeltäväksi opintojaksoksi suositellaan: Koulutus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa tunnistaa, jäsentää ja tarkastella kriittisesti globaaleja oikeudenmukaisuuskysymyksiä
 • osaa arvioida erilaisten pedagogisten keinojen soveltuvuutta erilaisissa globaaleissa ympäristöissä
 • osaa ehdottaa ja suunnitella pedagogisia keinoja ratkaista globaaleja ongelmia
 • ymmärtää oikeudenmukaisuuskysymysten ja niiden pedagogisten ratkaisujen haasteellisuuden globaaleissa ympäristöissä
 • tuntee globaalikasvatuksen järjestö- ja muuta toimijakenttää sekä kansallisesti että kansainvälisesti ja osaa soveltaa pedagogista asiantuntemustaan yhteistyössä eri tahojen kanssa

Opintojakson järjestämisestä päätetään opetusohjelmassa lukuvuosittain.

 • Tarkastellaan kriittisesti globaaleja oikeudenmukaisuuskysymyksiä.
 • Analysoidaan kasvatuksen ja koulutuksen toteutumista ja haasteita erilaisissa globaaleissa ympäristöissä.
 • Tutustutaan pedagogisiin toimintamalleihin globaalikasvatuksessa ja kehitysyhteistyöhankkeissa.
 • Tutustutaan kansalaisjärjestöjen ja muiden alan toimijoiden työhön ja toimintaan globaalikasvatuksen kysymyksissä
 • Toimitaan aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti yhteistyössä globaalikasvatuksen järjestöjen sekä muiden alan toimijoiden kanssa.
 • Ervamaa, E. & Muurinen, H. (2015). Osallistava koulu. Näkökulmia osallisuuteen ja globaalikasvatukseen kouluyhteisössä. Plan International Suomi. https://plan.fi/osallistavakoulu/

Soveltuvin osin. Kirjallisuus sovitaan tarkemmin opintojakson alussa:

 • McCowan, T. & Unterhalter, E. (2015) (eds.). Education and International Development. An Introduction. London: Bloomsbury. ISBN: 9781472510686.
 • Mundy, K., Green, A., Lingard, B. & Verger, A. (eds.) (2016). Handbook of Global Education Policy. Wiley-Blackwell. ISBN-13: 978-1118468050 .
 • Puustinen, H. (2016) (toim.) Globaalikasvatuksen ilmiöitä luokkahuoneessa Suomessa ja maailmalla. Opettajat ilman rajoja, Kirkon Ulkomaanapu. https://www.opettajatilmanrajoja.fi/materiaalit/oppi-ja-virikemateriaalit/opettajat-ilman-rajoja-julkaisu/

Seminaarityöskentely, luennot, yhteistyö järjestöjen ja muiden alan toimijoiden kanssa

Arviointi koostuu kirjallisuuteen ja oman työskentelyn reflektointiin perustuvasta raportista, joka arvioidaan asteikolla 0-5, sekä hyväksytysti suoritetusta pedagogisesta työskentelystä yhteistyötahojen kanssa.

 • Ohjattu työskentely yhteistyössä globaalikasvatuksen eri tahojen, muun muassa kansalaisjärjestöjen kanssa

Professori Arto Kallioniemi ja dosentti Hannele Cantell