Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.10.2019 at 09:00 - 20.10.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 28.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 31.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 4.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 6.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 11.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 13.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 21.11.2019
10:15 - 13:45
Thu 21.11.2019
14:15 - 15:45
Wed 27.11.2019
09:15 - 11:45
Thu 28.11.2019
09:15 - 11:45
Tue 3.12.2019
09:15 - 10:45
Tue 10.12.2019
10:15 - 13:45

Description

Opintojakso on valinnainen.

Opintojakson suoritettuaan

  • opiskelija ymmärtää kiertotalouden merkityksen kestävän hyvinvoinnin rakentamisessa
  • opiskelijalla on valmiuksia suunnitella kiertotalousajattelua edistäviä tiedonaloja eheyttäviä opetuskokonaisuuksia
  • opiskelija osaa soveltaa ja kehittää digitaalista teknologiaa ja keksintöpedagogiikkaa opetuksessa
  • opiskelija osaa arvioida tekemiään valintoja kiertotalouden näkökulmasta

Opintojakson järjestämisestä päätetään opetusohjelmassa lukuvuosittain.

  • kiertotalouden perusperiaatteet
  • digitaalisten suunnitteluteknologioiden perusteet
  • keksintöpedagogiikan perusteet

Kirjallisuus sovitaan opettajan kanssa.

Opetuskokeilun suunnittelu ja toteutus yhdessä koulussa toimivien opettajien kanssa.

Arvioitava suoritus on opetuskokeilua reflektoiva essee. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Opintojakso on peruttu.

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä tutkimusprojektien kanssa, joissa työskennellään yhdessä koulussa toimivien opettajien kanssa.

Opettajien kanssa suunnitellaan koulun reunaehtoihin sopivia kiertotalouden keksintöprojekteja, joita opettajaksi opiskelevat toteuttavat. Opettajaksi opiskelevat osallistuvat yhdessä koulussa toimivien opettajien kanssa opetuskokeiluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opiskelijat ja opettajat perehtyvät yhdessä digitaalisiin teknologioihin ja kiertotalouden periaatteisiin.

Opintojaksoon kuuluu ryhmäopetusta, työskentelyä yhdessä koulussa toimivien opettajien kanssa sekä opetuskokeilun suunnittelu ja toteutus ja arviointi.

Opintojakso suoritetaan laatimalla opetuskokeilua reflektoiva kirjoitelma.

Apulaisprofessori Kalle Juuti