Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.5.2020 at 00:00 - 31.5.2020 at 23:59

Description

Opintojakso on valinnainen.

Opintojaksolla opiskelija syventää osaamistaan kasvatuksen historian tutkimuksessa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa suomalaisen kasvatuksen pitkän aikavälin kehityslinjoja ja kasvatuksen historian tutkimuksellisia lähtökohtia

Opintojakson järjestämisestä päätetään opetusohjelmassa lukuvuosittain.

Opintojaksossa tarkastellaan historian tutkimuksen lähtökohtia sekä suomalaisen kasvatuksen ja koulutuksen kehityslinjoja.

Valitaan toinen seuraavista:

Kalela, J. (2012). Making history: the historian and uses of the past. Palgrave & McMillan.

tai

Fingeroos, O., Haanpää, R., Heimo, A. & Peltonen, U-M. (2006). Muistitietotutkimus: metodologisia kysymyksiä. Helsinki: SKS.

JA

Valitaan toinen seuraavista:

Heikkinen, A. & Leino-Kaukiainen, P. (2011). Valistus ja koulunpenkki: kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle. Helsinki: SKS.

tai

Kettunen, P. & Simola, H. (2012). Tiedon ja osaamisen Suomi: kasvatus ja koulutus Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle. Helsinki: SKS.

Itsenäinen opiskelu ja pohjustava luentokerta.

Opintojakso arvioidaan tentin perusteella. Arviointiasteikko on 0-5.

PLEASE NOTE that the general examination on June 9th will be organised in distance. The teachers of each course will give instructions on the method of completion. Please see the course page (link below) for further instrutions! If you can not find the instructions, please contact the teacher. (The instructions will be added during May.)

Opintojakso tentitään kirjatenttinä. Kirjatenttiä edeltää yksi pakollinen pohjustava luento, jossa tuetaan itsenäistä lukemista.

Yliopistonlehtori Jari Salminen