Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.10.2019 at 09:00 - 4.11.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 4.11.2019
16:15 - 17:45
Wed 6.11.2019
16:15 - 17:45
Thu 7.11.2019
16:15 - 17:45
Tue 12.11.2019
16:15 - 17:45
Thu 14.11.2019
16:15 - 19:45
Thu 21.11.2019
16:15 - 17:45
Tue 26.11.2019
16:15 - 17:45
Thu 28.11.2019
16:15 - 19:45
Tue 3.12.2019
16:15 - 17:45
Thu 12.12.2019
16:15 - 17:45

Description

Opintojakso on valinnainen. Opintojaksosta vastaa kasvatustieteiden maisteriohjelma. Opintojakso tarjotaan ensisijaisesti kasvatustieteen maisteriohjelman opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa lapsihavainnoinnin (metodologiset) erityispiirteet
  • on tutustunut lapsihavainnoinnin erilaisiin suuntauksiin
  • osaa lapsihavainnoinnin analyysin ja raportoinnin perusperiaatteet
  • osaa käyttää teknologiaa lapsihavainnoinnin tukena
  • ymmärtää lapsihavainnoinnin merkityksen pedagogisen suunnittelun ja toiminnan välineenä

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on ensimmäisen maisterivuoden lopussa tai toisen maisterivuoden alussa. Opintojakson järjestämisestä päätetään opetusohjelmassa lukuvuosittain.

Opintojaksolla käsitellään

  • havainnoinnin luonnetta ja lapsihavainnoinnin erityispiirteitä
  • lapsihavainnoinnin pedagogista soveltamista
  • lapsihavainnoinnin käyttöä tieteellisen tutkimuksen välineenä
  • lapsihavainnoinnin analyysia ja raportointia
  • teknologian soveltamista lapsihavainnointiin

Kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

4-8 vastuuopettajan osoittamaa tieteellistä artikkelia lapsihavainnoinnista ja siihen liittyvistä ilmiöistä (enimmäismäärä yhteensä 200 sivua).

verkkomateriaali: https://www.learninghowtolookandlisten.com

Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja päättää oppimista tukevista aktiviteeteista ja opetusmenetelmistä.

Arviointi pohjautuu tenttiin ja ryhmätehtävään. Arviointiasteikko on 0–5.

Luennot ja omatoimiminen työskentely ryhmissä

Yliopistonlehtori Nina Sajaniemi, tohtorikoulutettava Annukka Pursi. Vuosittain vaihtuvat opettajat.