Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.5.2019 at 08:00 - 14.6.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on pakollinen erityispedagogiikan opintosuunnan opiskelijoille.

Opintojakso kuuluu erityispedagogiikan syventäviin opintoihin.

Erityispedagogiikan aineopinnot

Opintojakson suoritettuaan opiskelija saa valmiuksia toimia erityispedagogiikan eritasoissa kansainvälisissä tehtävissä.

Opintojakso suoritetaan maisteriopintojen ensimmäisenä vuonna.

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella periodissa IV.

Opintojaksossa käsitellään

  • asiantuntijatehtävissä tarvittavia osaamisalueita (esim. johtajuuskoulutus, neuvottelutaidot).
  • muiden maiden opetussysteemejä ja -kulttuureja.
  • yhteiskunnan merkitystä oppimisessa ja sen haasteissa. Siksi opiskelija syventää osaamistaan sosiaalipsykologiasta, kriminologiasta, mielenterveydestä ja sekä ympäristön vaikutuksesta oppimiseen (esim. childhood poverty, low SES) nimenomaan kansainvälisessä kontekstissa (kehittyvät maat vs. kehittyneet maat).

Law, Ho. (2013). The psychology of coaching, mentoring and learning. (Second edition). John Wiley & Sons; Malden, USA. 270 pages.

Winzer, M. A. & Mazurek, K. (Eds) (2011). International Practices in Special Education: Debates and Challenges. Gallaudet University Press, Canada. 344 pages.

Tai luennoitsijan valitsema artikkelikokoelma. Artikkelit käsittelevät monipuolisesti erityispedagogiikan asiantuntijatehtävissä tarvittavia osaamisalueita, muiden maiden opetussysteemejä ja -kulttuureja sekä yhteiskunnan merkitystä oppimisessa ja sen haasteissa.

Hyväksytty suoritus edellyttää luentoihin osallistumista ja kirjallisuuteen perehtymistä tai muun luennoitsijan ilmoittaman tehtävän tai kirjallisuuskuulustelun suorittamista. Tämän lisäksi opiskelijan tulee suorittaa opintojaksolla annettavat omatoimiset tehtävät. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Luennot, omatoimista työskentelyä ja tentti tai muu luennoitsijan ilmoittama suoritustapa.

Yliopistonlehtori Juho Honkasilta