Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Conduct of the course

Jos haluat saada tukea harjoittelua varten, niin tutustuthan Opiskelijan ohjeisessa Harjoittelu-teemaan (https://guide.student.helsinki.fi/fi/harjoittelu). Harjoittelutukea voi hakea lukukausien aikana sekä yliopiston välittämiin että itse hankittuihin harjoittelupaikkoihin. Jos hankit itse harjoittelupaikan ja et tarvitse harjoittelutukea, niin otathan yhteyttä kasv-harjoittelu@helsinki.fi.

Harjoittelusta on pidettävä oppimispäiväkirjaa.

- Vapaamuotoinen
- Mieluummin arvioiva ja reflektoiva kuin (pelkästään) kuvaileva
- Laajuus - enemmän kuin 3 sivua, max. 10-12 sivua
- Omat tuotokset liitteeksi (oman harkinnan mukaan)

Harjoittelusta saa merkinnän, kun on toimittanut koulutussuunnittelijalle (alla olevaan sähköpostiosoitteeseen) oppimispäiväkirjan tai raportin harjoittelusta (kasv-harjoittelu@helsinki.fi).

Oppimispäiväkirja on ensisijaisesti oman oppimisen apuväline ja sen tulee palvella parhaalla mahdollisella tavalla opiskelijaa itseään.

Voit pyytää ohjeet harjoittelun ahotointiin harjoittelun vastuuhenkilöltä (kasv-harjoittelu@helsinki.fi).

Description

Kasvatustieteiden maisteriohjelma, yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta
Opintojakso on pakollinen yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan opiskelijoille.

Kasvatustieteen perus- ja aineopinnot. Yliopiston myöntämän harjoittelutuen saamiseksi vaadittavien opintojen vaatimus on tarkistettava urapalveluilta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kasvatus- ja koulutusalan työmarkkinoita sekä oman alansa työtehtäviä
  • osaa soveltaa ja kehittää opintojensa aikana hankimaansa osaamista.

Opintojakso on mahdollista suorittaa sekä lukukausien aikana että lukukausien ulkopuolella.

Opiskelija tutustuu kasvatus- ja koulutusalan työmarkkinoihin ja perehtyy oman alan työtehtäviin sekä soveltaa ja kehittää opintojen aikana hankkimaansa osaamista suorittamalla vähintään kahden kuukauden harjoittelun kasvatustieteilijälle sopivassa harjoittelupaikassa.

Oheismateriaalina on hyvä tutustua yliopiston urapalveluiden harjoittelusivuihin ja sieltä löytyviin materiaaleihin.

Harjoittelua ei arvioida. Harjoittelu rekisteröidään suoritetuksi harjoitteluraportin palauttamisen jälkeen.

Luethan kurssisivun kautta löytyvät ohjeet. Harjoitteluun ei ilmoittauduta WebOodissa.

Harjoittelu suoritetaan vähintään kahden kuukauden kokopäiväisenä työskentelynä kasvatustieteilijälle sopivassa harjoittelupaikassa. Harjoittelusta laaditaan raportti esim. oppimispäiväkirjan muodossa.

Opiskelija, joka kokee, että hänellä on riittäväksi katsottava määrä työkokemusta kasvatus- ja koulutusalan tehtävissä, voi anoa harjoittelun korvaamista aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella (AHOT).

Koulutussuunnittelija Johanna Puustinen