Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
15.8.2018 at 09:00 - 2.9.2018 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 6.9.2018
12:15 - 13:45
Mon 10.9.2018
10:15 - 11:45
Tue 11.9.2018
12:15 - 13:45
Mon 17.9.2018
08:15 - 09:45
Mon 24.9.2018
08:15 - 09:45
Fri 28.9.2018
08:15 - 09:45
Fri 5.10.2018
10:15 - 13:45
Tue 9.10.2018
14:30 - 16:00
Thu 11.10.2018
12:00 - 13:30
Thu 18.10.2018
10:00 - 13:30

Description

Opintojakso on pakollinen kotitalousopettajan opintosuunnan opiskelijoille.

Edeltäviä opintoja ei vaadita.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt näkemystään kotitaloustieteestä. Hän on vahvistanut kotitaloudellista lukutaitoaan hyödyntäen uusinta tutkimuskirjallisuutta ja osaa soveltaa sitä käytännön toimintaan. Opiskelijalla on taito käydä kriittistä keskustelua kotitalouden ja kotitaloustieteen yhteiskunnallisista merkityksistä. Hänellä on myös valmiuksia kehittää kotien muuttuvia toimintakäytäntöjä.

Opintojakso suoritetaan maisteriopintojen ensimmäisenä vuonna.

Opintojakso järjestetään syys- tai kevätlukukaudella.

Opintojakso perehdyttää opiskelijan kotitalouden ilmiöiden sekä tieto- ja taitoperustan moniulotteisuuteen, toiminnan ja arjen käytäntöjen tarkasteluun sekä kestävään hyvinvointiin. Opintojakso kehittää opiskelijan kotitaloudellista asiantuntijuutta ja sen soveltamista.

Pakollinen kirjallisuus:

  • International Journal of Home Economics. International Federation for Home Economics (IFHE).
  • International Journal of Consumer Studies. Chichester United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
  • Kappa Omicron Nu FORUM. Okemos-East Lansing, Michigan.
  • Pendergast, D., McGregor, S., & Turkki, K. (toim.). (2012). Creating Home Economics Futures – The Next 100 Years. Bowen Hills, Qld: Australian Academic Press.
  • Ajankohtainen kirjallisuus osoituksen mukaan.

Luento- ja ryhmäopetus sekä projektityö.

Opintojakso arvioidaan projektityön perusteella. Arviointiasteikko on 0-5.

Luennot ja projektityö.

Kotitaloustieteen professori