Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.8.2019 at 09:00 - 1.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 6.9.2019
10:00 - 11:30
Fri 6.9.2019
12:30 - 15:45
Fri 13.9.2019
10:00 - 14:00
Mon 16.9.2019
12:30 - 15:45
Fri 20.9.2019
08:15 - 11:30
Thu 3.10.2019
10:00 - 14:00
Fri 11.10.2019
10:00 - 14:00
Wed 6.11.2019
12:00 - 16:00

Other teaching

20.09.2019 Fri 12.15-13.45
03.10.2019 Thu 14.15-15.45
11.10.2019 Fri 14.15-15.45
17.10.2019 Thu 08.15-11.45
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on valinnainen käsityönopettajan opintosuunnan opiskelijoille sekä käsityön valinnaisiin 60 op (toinen opetettava aine) opintoihin osallistuville.

EDUK602 Materiaali ja taito

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee erikoislankatekniikoiden käsitteistöä, rakenteita, materiaaleja ja työvälineitä
  • kykenee hakemaan, ymmärtämään ja tuottamaan erikoislankatekniikoihin liittyviä ohjeita ja oppimateriaaleja
  • on syventänyt tietojaan ja taitojaan valitsemillaan erikoislankatekniikoiden alueilla ja kykenee opettamaan niitä muille
  • kykenee suunnittelemaan ja valmistamaan pienimuotoisen tuotteen valitsemallaan erikoislankatekniikalla.

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on maisteriopintojen ensimmäinen tai toinen vuosi.

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella I periodissa. Opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi.

Erikoislankatekniikoiden käsitteistö, rakenteet sekä materiaalit ja työvälineet. Tekniikkakokeilut sekä niiden kriittinen tarkastelu ja raportointi. Syventyminen joillekin erikoislankatekniikoiden osa-alueille, niihin liittyvä itsenäinen tiedonhaku ja oppimateriaalin tuottaminen sekä taidon opettaminen. Pienimuotoisen tuotteen suunnittelu ja valmistus.

Pakollinen kirjallisuus:

  • Koskennurmi-Sivonen, R. (toim.) (2013). Lankatekniikoiden käsikirja. Helsinki: Tammi.

Kirjallisuus ja verkko-oppimateriaali sopimuksen mukaan opiskelijan valitsemalta erikoisalueelta.

Opintojakso arvioidaan tuotetun oppimateriaalin ja tuotteen suunnittelun, valmistuksen sekä raportoinnin perusteella. Arviointiasteikko on 0-5.

Opinnot koostuvat luennoista, ryhmäopetuksesta, tekniikkakokeiluista, harjoitustyöstä, oppimateriaalin tuottamisesta, taidon opettamisesta sekä raportoinnista.

Yliopistonlehtori Kaiju Kangas