Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

EDUM642 Luonnonväriaineet ja ilmiölähtöisyys vko 35/2020. Info 27.4.2020 klo 10.00 https://helsinki.zoom.us/j/61853106110

Enrol
14.8.2019 at 09:00 - 21.8.2019 at 23:59

Timetable

EDUM642 Luonnonväriaineet ja ilmiölähtöisyys järjestetään elokuun viimeisellä viikolla intensiiviopetuksena (vko 35/2020).
Ma 27.4.2020 klo 10.00 on opintojakson info zoomissa. Zoomiin pääset alla olevasta linkistä.

Join Zoom Meeting
https://helsinki.zoom.us/j/61853106110
Meeting ID: 618 5310 6110

DateTimeLocation
Mon 26.8.2019
09:15 - 12:45
Mon 26.8.2019
13:15 - 14:45
Tue 27.8.2019
09:15 - 12:45
Wed 28.8.2019
09:15 - 12:45
Thu 29.8.2019
10:00 - 11:30
Wed 2.10.2019
12:00 - 16:00

Other teaching

27.08.2019 Tue 13.15-14.45
27.08.2019 Tue 13.15-14.45
28.08.2019 Wed 13.15-14.45
28.08.2019 Wed 13.15-14.45
29.08.2019 Thu 12.15-15.45
29.08.2019 Thu 12.15-15.45
30.08.2019 Fri 10.15-15.45
30.08.2019 Fri 10.15-15.45
03.09.2019 Tue 08.15-13.45
03.09.2019 Tue 08.15-13.45
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on valinnainen käsityönopettajan opintosuunnan opiskelijoille sekä käsityön valinnaisiin 60 op (toinen opetettava aine) opintoihin osallistuville.

EDUK603 Pinta ja rakenne

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää luonnonväriaineiden ominaisuuksia ja mahdollisuuksista materiaalien värjäämisessä ja kuvioinnissa ja osaa soveltaa tietoa suunnittelemansa materiaalin tuottamiseen.
 • on tutustunut luonnonväriaineiden kansainväliseen tutkimukseen.
 • on saanut valmiuksia tarkastella luonnonväriaineita ilmiölähtöisesti ja ideoida kouluopetukseen suuntautuvia integroivan ja eheyttävän opetuksen opintokokonaisuuksia

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on maisteriopintojen ensimmäinen tai toinen vuosi.

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella I periodissa. Opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi.

 • väriaineiden historia ja värjäysperinne
 • luonnonväriaineiden käyttö materiaalien värjäämisessä ja kuvioinnissa monitieteisestä näkökulmasta
 • erilaisten materiaalien kuvioinnin menetelmät luonnonväriaineita käyttäen
 • työturvallisuus
 • luonnonväriaineiden tutkimus
 • luonnonväriaineet koulukontekstissa
 • Bechtold, T., & Mussak, R. (2009). Handbook of Natural Colorants. Soveltuvin osin. Elektroninen aineisto - käyttö HY:n verkossa.
 • Cantell, H. (toim.) 2015. Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Räisänen, R., Primetta, A., & Niinimäki, K. (2015). Luonnonväriaineet. Helsinki: Maahenki.

Ajankohtaisia artikkeleita (3-4 kpl, 10-15 sivua/artikkeli).

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien ja raportin perusteella. Arviointiasteikko on 0-5.

Opinnot koostuvat luennoista, ryhmäopetuksesta ja harjoituksista.

Yliopistonlehtori Riikka Räisänen