Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
15.8.2018 at 09:00 - 4.9.2018 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 5.9.2018
16:15 - 17:45
Mon 10.9.2018
16:15 - 17:45
Wed 12.9.2018
16:15 - 17:45
Mon 17.9.2018
16:15 - 17:45
Wed 19.9.2018
16:15 - 17:45
Mon 24.9.2018
16:15 - 17:45
Wed 26.9.2018
16:15 - 17:45
Mon 1.10.2018
16:15 - 17:45
Wed 3.10.2018
16:15 - 17:45
Mon 8.10.2018
16:15 - 17:45
Wed 10.10.2018
16:15 - 19:45

Description

Opintojakso kuuluu syventäviin opintoihin. Opintojakso on pakollinen ns. pedagogisen painotuksen valinneille opiskelijoille varhaiskasvatuksen opintosuunnassa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • on syventänyt ymmärrystään leikistä monimuotoisena ilmiönä
 • on syventänyt taitoaan analysoida leikkiä erilaisista teoreettisista näkökulmista sekä arvioida leikkiä käsittelevää kirjallisuutta
 • osaa hyödyntää tieteellisiä tutkimustuloksi toimivien pedagogisten käytäntöjen kehittämisessä
 • osaa tunnistaa ja hyödyntää leikin, leikillisyyden ja leikillisen oppimisen sisältämiä mahdollisuuksia erilaisissa vuorovaikutus- ja toimintaympäristöissä
 • on vahvistanut taitoaan käyttää leikkiä sosiaalisen inkluusion, oppimaan oppimisen ja akateemisten taitojen perustana

Toinen opintovuosi

Järjestetään syyslukukaudella

Opintokokonaisuudessa käsitellään

 • leikkiä ilmiönä eri tieteenalojen ja tutkimussuuntausten näkökulmasta
 • leikkiä käsittelevien tieteellisten tutkimustulosten soveltamista käytännön pedagogiikkaan
 • leikin aika- ja kulttuurisidonnaisuutta
 • leikin merkitystä lasten ja aikuisten elämässä
 • leikin ja aivotoiminnan välistä yhteyttä
 • leikin myönteistä sosiaalisuutta ja oppimista vahvistavaa merkitystä
 • Kahdeksan vastuuopettajan osoittamaa tieteellistä artikkelia leikistä ja siihen liittyvistä ilmiöistä

Arviointi pohjautuu tieteellisen esseen ja ryhmätuntien työskentelyn suorituksiin. Arviointiasteikko on 0–5.

 • Toteutetaan lähiopetuksena.
 • Suoritusmuodot: Luento-opetus ja artikkelipohjainen työskentely ryhmissä

Vastuuhenkilöt: Jonna Kangas ja Nina Sajaniemi