Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.8.2019 at 09:00 - 1.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 8.10.2019
10:15 - 11:45
Tue 29.10.2019
10:15 - 15:45
Wed 11.12.2019
10:15 - 13:45

Description

Opintojaksosta vastaa kasvatustieteiden kandiohjelma, käsityönopettajan opintosuunta.

Opintojakso on pakollinen teknologiakasvatuksen aineopintojen opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa käyttää ohjelmoinnin ja robotiikan opetuksessa käytettäviä alustoja
  • on tutustunut ohjelmoitavien teknologioiden rakentamiseen.

Opintojakso järjestetään I-II periodeissa.

  • ohjelmoinnin ja robotiikan perusteet
  • ohjelmoitavan tuotteen rakentamisessa tarvittavien järjestelmien rakentamiseen perehtyminen
  • ohjelmoitavan tuotteen ideointi, suunnittelu ja rakentaminen.
  • Benitti, F.B.V. (2012). Exploring the Educational Potential of Robotics in Schools: A Systematic Review. Computers & Education, 58(3), 978-988.
  • Blikstein, P. (2015). Computationally Enhanced Toolkits for Children: Historical Review and a Framework for Future Design. Foundations and Trends in Human–Computer Interaction, 9(1), 1–68.
  • Hartman, K. (2014). Make: Wearable Electronics: Design, prototype, and wear your own interactive garments. Sebastopol: Maker media.
  • Ajankohtaisia artikkeleja sopimuksen mukaan.

Opintojakso arvioidaan ryhmissä valmistettavien töiden, tentin sekä kirjallisten tehtävien perusteella. Arviointiasteikko on 0-5.

YLEISET KÄYTÄNNÖNASIAT

Valinnaisten tieteenalaa tukevien opintojen järjestämisestä päätetään lukuvuosittain. Opintokokonaisuus suositellaan suoritettavan yhden lukuvuoden aikana, sillä opintokokonaisuutta ei välttämättä tarjota seuraavana lukuvuonna.

Otathan myös huomioon, että opintokokonaisuuden, johon olet ilmoittautumassa, on mahduttava tutkintoosi. Lisätietoja tutkintojen laajuuksista löydät seuraavasti:

Huom. Opintojakson ensimmäiselle luento- tai muulle kontaktiopetuskerralle on aina osallistuttava, ellei opettajan kanssa ole toisin sovittu. Lisätietoja läsnäolovaatimuksista löydät kasvatustieteellisen tiedekunnan opetuksen ja opiskelun yhteisistä toimintaohjeista.

ILMOITTAUTUMISKÄYTÄNNÖT

Teknologiakasvatuksen aineopintoihin ilmoittaudutaan jaksokohtaisesti kasvatustieteellisen tiedekunnan ilmoittautumisaikojen mukaisesti. Opintoihin voi ilmoittautua vasta kun teknologiakasatuksen perusopinnot 30 op ovat suoritettuna (opinnot koottu ja suoritus näkyy WebOodissa).

Luennot, ryhmäopetus ja kirjalliset tehtävät sekä käytännön suunnittelu- ja ideointitehtävät.

Apulaisprofessori Kaiju Kangas