Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
8.12.2019 at 08:00 - 9.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 9.1.2020
12:15 - 13:45

Description

EKM-maisterin koulutusohjelman ensimmäisen lukuvuoden opiskelijat.

Opintojakso suuntaa opiskelijoiden maisterivaiheen opintoja sekä integroitumista työelämään. HOPSin tavoitteena on selkiyttää opintoihin tarvittavaa aikaa sekä oman opiskelun lähtökohtia ja päämääriä. HOPS kehittyy opiskelijan opintojen edetessä ja tukee opintojen suunnittelua, opintoihin liittyvien valintojen tekemistä sekä opintojen kokonaisuuden hallintaa. HOPS sisältää pohdintaa ja reflektiota omasta työurasta ja sekä työmarkkinaosaamisen tunnistamisesta. Urasuunnittelun tavoitteena on kertoa työnantajalle henkilön tavoitteista, osaamisesta ja suunnitelmallisuudesta.

1. vuosi, 1.periodi

HOPS-orientaatiotilaisuus 1. vuoden syksyllä, kirjallinen suunnitelma.

  • Opiskelija laatii kirjallisen suunnitelman, jossa hän pohtii opintojensa tavoitteita, oppimistaan sekä suuntautumista työelämään.
  • Hän laatii opintopolkusuunnitelman maisteriopinnoiksi.
  • Opiskelija päivittää kirjallista opintosuunnitelmaansa sekä urasuunnitelmiaan opintojen edetessä sekä tarpeen mukaan tilanteiden muuttuessa.
  • HOPS-tapaaminen
  • Arvostelu hyväksytty/hylätty

HOPS-orientaatiotilaisuus 1. vuoden syksyllä ja keväällä, kirjallinen opintosuunnitelma.

yliopistonlehtori Pasi Heikkurinen, professori Visa Heinonen