Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
5.2.2020 at 08:00 - 25.2.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 6.3.2020
12:00 - 16:00

Description

Opintojaksosta vastaa EKM-koulutusohjelma. Opintojakso kuuluu EKM-koulutusohjelman sekä ECGS-koulutusohjelman Food and Sustainability -moduulin vaihtoehtoisiin opintoihin. Rajoitetusti muille opiskelijoille.

Perustiedot liiketaloustieteestä.

Opiskelija saa hyvän käsityksen vastuullisen liiketoiminnan sisällöstä ja johtamisesta sekä teoriassa että elintarvikealan yritysten käytännön kontekstissa. Hän osaa pohtia liiketoiminnan roolia yhteiskunnassa ja arvioida vastuullisuuden vaikutusta yrityksen taloudelliseen menestymiseen sekä tuntee vastuullisuuden operatiivisen johtamisen työkalut.

Maisteriopinnot,

Syyslukukausi, II periodi.

Vastuullinen liiketoiminta elintarvikealalla normatiivisesta, strategisesta ja operatiivisesta näkökulmasta.

Lähiopetus, luennot, itsenäinen työskentely, oppimistehtävät, ryhmätyö.

Ilmoitetaan luennoilla.

Ryhmätyö, oppimistehtävät.

Arvosteluasteikko 1-5.

Opetuskielenä suomi.

Pasi Heikkurinen

Replaces the former course 851014 Kulutussosiologia ja antropologia (KE53), 5 cr or 87041 Liiketoiminta, vastuullisuus ja kilpailukyky (EE041) 5 cr.