Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.5.2019 at 08:00 - 31.5.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 16.8.2019
12:00 - 16:00

Description

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma, Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaratalouden maisteriohjelma. Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Edellytetään yrittäjyyden, laskentatoimen, johtamisen ja markkinoinnin opintoja.

Opiskelijat perehtyvät yrittäjyyden ja yrityksen strategisen johtamisen ydinkysymyksiin. Kurssilla käydään läpi kasvavan pk-yrityksen strategisen johtamisen tärkeimmät tekijät ja tutustutaan yrittäjän, yrityksen ja sen toimintaympäristön systemaattiseen analysointiin. Kurssilla jokainen opiskelija tekee analyysin jostakin hyväksytystä pk-yrityksestä ja tutustuu ko. yrityksen toimialaan ja laatii yritykselle kehittämissuunnitelman yhdessä yrittäjän kanssa.

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet perusteelliseen pk-yrityksen analysointiin.

IV-periodi, järjestetään parittomina vuosina. Opintojakso järjestetään viimeisen kerran lukuvuonna 18-19. Opintojakson voi korvata opetussuunitelman 20-21 mukaan järjestettävällä EKM-127 Sustainable entrepreneurship.

Yrittäjyystutkimuksen ja yrityksen ja sen ympäristön analyysimenetelmien perusteellinen esittely. Analysoitavan yrityksen hankinta, analyysin toteutus ja raportin työstäminen. Yrittäjä on mukana projektissa.

8-10 lähiopetustuntia, 2-3 tapaamista opettajan kanssa, itsenäistä työskentelyä suurin osa sekä yrittäjän tapaamisia.

Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa.

Luennot ja kuulustelu. Analysoitavan yrityksen hankinta, analyysin toteutus ja raportin työstäminen. Yrittäjä on mukana projektissa.

Opetuskielenä suomi.

prof. Pekka Mäkinen

Suositellut valinnaiset opinnot:

  • YET-014 Yrittäjyys
  • YET-017 Liiketoimintasuunnitelma
  • YET-018 Palveluyrittäjyys

Korvaa kurssin 899108 Kasvuhakuisen pk-yrityksen strateginen suuntaaminen 10 op.