Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Kulutustutkimuksen erityiskysymyksiä 5 Cr Written work 21.10.2019 - 9.12.2019
Kulutustutkimuksen erityiskysymyksiä 5 Cr Written work 9.9.2019 - 18.10.2019

Target group

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma, aineopintojen vaihtoehtoiset opinnot. Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Prerequisites

Kandidaatintutkinto.

Learning outcomes

Opintojakson päätyttyä opiskelija osaa valita ja rajata seuraavista kulutustutkimuksen teema-alueista itseään kiinnostavan essee-aiheen: Kulutustutkimuksen klassikot, kulutusyhteiskunnan muutos, materiaalinen kulttuuri, lapset, nuoret ja kulutus sekä shoppailu. Itsenäisesti laadittava essee antaa valmiuksia tutkielmassa vaadittavaan itseohjautuvaan työskentelyyn, aiheen rajaamiseen ja tieteelliseen kirjoittamiseen.

Timing

1.-2.vuonna

Contents

Opintojakso sisältää viisi teema-aluetta, joista opiskelija valitsee yhden teeman ja kirjoittaa esseen. Opiskelijan käyttää vähintään kolme teosta osoitetusta kirjallisuudesta. Tämän perusmateriaalin ja itse etsimänsä materiaalin (artikkelit ym.) perusteella opiskelija kirjoittaa esseen. Teemat ja tehtävänanto löytyvät opintojakson Moodle-alueelta.

Completion

Opintojakso suoritetaan kirjoittamalla itsenäinen essee. Opintojakso toteutetaan itsenäisenä työskentelynä annetuiden ohjeiden mukaan.

Study materials

Kirjalistat löytyvät opintojakson Moodle-alueelta.

Assessment practices and criteria

Arviointimatriisi sekä arvosteluperusteet nähtävillä kurssin Moodle-alueella.

Relation to other study units

Korvaa aikaisemman kurssin 851047 Kulutustutkimuksen erityiskysymyksiä (KE55.1) 5 op.

Additional information

Opetuskielenä suomi, (englanti).