Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.9.2019 at 08:00 - 18.10.2019 at 23:59

Description

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma, aineopintojen vaihtoehtoiset opinnot. Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Kandidaatintutkinto.

Opintojakson päätyttyä opiskelija osaa valita ja rajata seuraavista kulutustutkimuksen teema-alueista itseään kiinnostavan essee-aiheen: Kulutustutkimuksen klassikot, kulutusyhteiskunnan muutos, materiaalinen kulttuuri, lapset, nuoret ja kulutus sekä shoppailu. Itsenäisesti laadittava essee antaa valmiuksia tutkielmassa vaadittavaan itseohjautuvaan työskentelyyn, aiheen rajaamiseen ja tieteelliseen kirjoittamiseen.

1.-2.vuonna

Opintojakso sisältää viisi teema-aluetta, joista opiskelija valitsee yhden teeman ja kirjoittaa esseen. Opiskelijan käyttää vähintään kolme teosta osoitetusta kirjallisuudesta. Tämän perusmateriaalin ja itse etsimänsä materiaalin (artikkelit ym.) perusteella opiskelija kirjoittaa esseen. Teemat ja tehtävänanto löytyvät opintojakson Moodle-alueelta.

Opintojakso suoritetaan kirjoittamalla itsenäinen essee. Opintojakso toteutetaan itsenäisenä työskentelynä annetuiden ohjeiden mukaan.

Kirjalistat löytyvät opintojakson Moodle-alueelta.

Arviointimatriisi sekä arvosteluperusteet nähtävillä kurssin Moodle-alueella.

Opetuskielenä suomi, (englanti).

Professori Visa Heinonen

Korvaa aikaisemman kurssin 851047 Kulutustutkimuksen erityiskysymyksiä (KE55.1) 5 op.