Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.8.2019 at 12:00 - 8.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 26.8.2019
09:15 - 16:00
Tue 27.8.2019
11:00 - 14:15
Wed 28.8.2019
09:00 - 11:15
Thu 29.8.2019
12:15 - 13:45
Fri 30.8.2019
09:30 - 14:00
Fri 13.12.2019
08:00 - 17:00

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija tutustuu Helsingin yliopistoon, Viikin kampukseen ja erityisesti eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan ja sen eri osastoihin opinto- ja käytännön toimintaympäristönä. Opiskelija hahmottaa eläinlääketieteen opinnot kokonaisuutena, saa valmiuksia opinnoissa etenemiseen ja oman oppimisen arviointiin. Opiskelija tunnistaa eläinlääkärin ammatin monipuolisuuden.

Osaamistavoitteet: Opiskelija

  • tutustuu toisiin opiskelijoihin ja opiskeluympäristöön
  • osaa opintojen aloittamisen kannalta oleelliset käytännön asiat
  • tietää mistä hakea apua opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyviin ongelmiin
  • osaa arvioida oppimistaan ja opiskelutekniikoitaan
  • tunnistaa eläinlääkärin erilaisia uravaihtoehtoja

1. lukuvuosi.

Ennakkotehtävään vastaaminen ja Opiskeluun valmentava opetus -viikolle osallistuminen 1. lukuvuoden syyslukukauden alussa. Opintopäivä tehtävineen Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osastolla 1. lukuvuoden syyslukukauden lopussa. Kokovuosipalautekyselyyn ja HowULearn-kyselyyn vastaaminen 1. lukuvuoden kevätlukukauden aikana.

Opinto-opas 2017-2018, eläinlääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Saloniemi Antoisampaan opiskeluun. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, Yliopistopaino 2012.

Opintojakson aikana osoitettava muu materiaali.

Ennakkotehtävä, luennot, pienryhmätyöskentely, opintopäivä Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osastolla, kirjallinen tehtävä, kokovuosipalautekyselyyn ja HowULearn-kyselyyn vastaaminen.