Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.8.2019 at 12:00 - 15.5.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 15.5.2020
08:00 - 14:00

Other teaching

15.05.2020 Fri 08.00-14.00
Sami Junnikkala
Teaching language: Finnish

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija pystyy kuvaamaan omaa osaamistaan, suunnitelmiaan, vahvuuksiaan ja kehittämishaasteitaan kirjallisen portfolion muodossa.

Opiskelija

  • osaa arvioida oppimisympäristöään ja opetusta sekä tehdä rakentavia kehittämisehdotuksia
  • osaa arvioida kehittymistään oppijana ja tunnistaa siihen vaikuttavia tekijöitä
  • osaa hahmottaa oman paikkansa eläinlääketieteen lisensiaatin opintopolulla
  • osaa hahmottaa osaamisensa koko tutkinnon tavoitteisiin nähden
  • osaa tiedostaa vahvuutensa ja kehittämishaasteensa
  • osaa kirjoittaa pohtivan yhteenvedon kandidaatin opinnoistaan
  • osaa orientoitua lisensiaatin opintoihin ja kertoa omista suunnitelmistaan niiden ja tulevan työelämän suhteen

3. lukuvuoden kevätlukukausi.

Kokovuosipalautekyselyyn ja HowULearn-kyselyyn vastaaminen. Opiskelijan itsenäinen kirjallinen työ (portfolio), joka perustuu ennakkotehtävään, 1.-3. lukuvuosien henkilökohtaisiin kokemuksiin sekä HowULearn-palautteeseen.

1. lukuvuonna opiskelijan itsensä tekemä ennakkotehtävä ja kandidaatin opintojen aikana saatu HowULearn-palaute.

Opiskelijat saavat henkilökohtaisen palautteen portfoliostaan.

Kokovuosipalautekyselyyn ja HowULearn-kyselyyn vastaaminen, portfolion kirjoittaminen.