Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.8.2019 at 12:00 - 6.5.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 6.5.2020
13:15 - 16:00

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija omaksuu eläineettisen päätöksenteon perusteet osaksi eläinlääkärin ammattiin kasvamista.

Osaamistavoitteet on kuvattu kunkin juonteeseen liittyvän opintojakson yhteydessä.

1.-3. lukuvuosi.

Juonteen aikana käsitellään mm. seuraavia asioita: tuotanto-, harraste- ja lemmikkieläinten sekä koe-eläinten ja eläintarhaeläinten pitoon ja hyödyntämiseen liittyvät kysymykset, eläinetiikan ja eläinsuojelun perusteet, oman eläinetiikan kehittyminen ja eläinlääkärikunnan eettiset periaatteet.

Animal ethics dilemma: http://www.aedilemma.net/

Opintojakson aikana osoitettava muu materiaali.

Luennot 1. opintovuoden keväällä 2 h, osallistuminen eettiseen keskusteluun kahdessa pakollisessa lähitapaamisessa 2. opintovuoden aikana. Itsenäinen opiskelu ja oppimispäiväkirja. 3. opintovuoden keväällä kirjoitetaan yhteenveto siitä, miten oma ajattelu on muuttunut kolmen opintovuoden kuluessa. Yhteenveto palautetaan huhtikuun loppuun mennessä Moodleen.

Lähiopetuspäivät ovat 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoille, kolmannelle vuosikurssilla itsenäistä opiskelua.