Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.8.2017 at 12:00 - 2.11.2017 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 2.11.2017
11:15 - 12:00
Fri 3.11.2017
08:15 - 10:00
Tue 7.11.2017
10:15 - 12:00
Thu 9.11.2017
10:15 - 12:00
Fri 10.11.2017
08:15 - 10:00
Tue 14.11.2017
10:15 - 12:00
Thu 16.11.2017
10:15 - 12:00
Fri 17.11.2017
08:15 - 10:00
Mon 20.11.2017
09:15 - 10:00
Tue 21.11.2017
08:15 - 10:00

Other teaching

03.11.2017 Fri 13.00-16.00
06.11.2017 Mon 09.15-12.00
07.11.2017 Tue 13.00-16.00
21.11.2017 Tue 13.00-16.00
24.11.2017 Fri 09.15-12.00
28.11.2017 Tue 09.15-12.00
Janne Lunden, Mari Nevas
Teaching language: Finnish
13.11.2017 Mon 09.15-12.00
14.11.2017 Tue 13.00-16.00
04.12.2017 Mon 13.00-16.00
05.12.2017 Tue 13.00-16.00
07.12.2017 Thu 13.15-16.00
11.12.2017 Mon 09.15-12.00
Janne Lunden, Mari Nevas
Teaching language: Finnish

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelijan tulee olla osallistunut Kotieläimet - hyvinvointi, pito ja ruokinta (ELK-114) -kokonaisuuden sekä Infektioepidemiologia (ELK-124) ja Näyttöön perustuva eläinlääketiede (ELK-005) -opintojaksojen opetukseen.

Opiskelija tutustuu virkaeläinlääkärin työn kannalta keskeisiin käsitteisiin ja tehtäviin sekä ymmärtää eläinlääkärin roolin esimiestehtävissä.

Osaamistavoitteet: Opiskelija

  • osaa määritellä ympäristöterveydenhuollon tehtäväkentän ja hahmottaa eläinlääkärin virkamiesrooliin tässä kokonaisuudessa
  • osaa kuvata viranomaisen vastuun ja velvollisuudet
  • tunnistaa esimies- ja johtotehtäviin liittyviä haasteita
  • hallitsee kriisiviestinnän perusperiaatteet ja ymmärtää viestintäsuunnitelman kokonaisuuden
  • osaa hyödyntää erilaisia keinoja vuorovaikutustilanteessa

3. lukuvuoden syyslukukausi.

Opiskelija perehtyy virkamiehen vastuuseen ja valtaan, virkamiesetiikkaan sekä toimintaa säätelevään lainsäädäntöön. Luennoilla käsitellään lisäksi johto- ja esimiestehtäviä, vuorovaikutusta sekä kriisiviestintää. Opintojaksolla suoritettavat harjoitustyöt liittyvät viestintään, valvontakäynteihin sekä hallintopäätöksiin. Jaksoon kuuluu myös työpsykologiaan liittyvä essee.

Opintojakson aikana osoitettava materiaali.

Opintojaksoon on integroitu äidinkielen viestintäopintoihin kuuluva Viestinnän opetus eläinlääkäreille virkamiehenä (EL-0041) 1 op.

Luennot 18 h (70 % pakollisia), pakolliset harjoitustyöt 18 h ja kirjalliset tehtävät (12 h). Luennoille osallistumisen vaihtoehtona on luento-osuuden suorittaminen tenttimällä.