Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2018 at 12:00 - 1.11.2018 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 1.11.2018
11:15 - 12:00
Fri 2.11.2018
08:15 - 10:00
Tue 6.11.2018
10:15 - 12:00
Thu 8.11.2018
10:15 - 12:00
Fri 9.11.2018
08:15 - 10:00
Tue 13.11.2018
10:15 - 12:00
Thu 15.11.2018
10:15 - 12:00
Fri 16.11.2018
08:15 - 10:00
Mon 19.11.2018
09:15 - 10:00
Tue 20.11.2018
08:15 - 10:00

Other teaching

02.11. - 02.11.2018 Fri 13.00-16.00
05.11. - 05.11.2018 Mon 09.15-12.00
06.11. - 06.11.2018 Tue 13.00-16.00
20.11. - 20.11.2018 Tue 13.00-16.00
23.11. - 23.11.2018 Fri 09.15-12.00
10.12. - 10.12.2018 Mon 13.15-16.00
Janne Lunden, Mari Nevas
Teaching language: Finnish
12.11. - 12.11.2018 Mon 09.15-12.00
13.11. - 13.11.2018 Tue 13.00-16.00
03.12. - 03.12.2018 Mon 13.00-16.00
07.12. - 07.12.2018 Fri 13.00-16.00
11.12. - 11.12.2018 Tue 09.15-12.00
13.12. - 13.12.2018 Thu 09.15-12.00
Janne Lunden, Mari Nevas
Teaching language: Finnish

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelijan tulee olla osallistunut Kotieläimet - hyvinvointi, pito ja ruokinta (ELK-114) -kokonaisuuden sekä Infektioepidemiologia (ELK-124) ja Näyttöön perustuva eläinlääketiede (ELK-005) -opintojaksojen opetukseen.

Opiskelija tutustuu virkaeläinlääkärin työn kannalta keskeisiin käsitteisiin ja tehtäviin sekä ymmärtää eläinlääkärin roolin esimiestehtävissä.

Osaamistavoitteet: Opiskelija

  • osaa määritellä ympäristöterveydenhuollon tehtäväkentän ja hahmottaa eläinlääkärin virkamiesrooliin tässä kokonaisuudessa
  • osaa kuvata viranomaisen vastuun ja velvollisuudet
  • tunnistaa esimies- ja johtotehtäviin liittyviä haasteita
  • hallitsee kriisiviestinnän perusperiaatteet ja ymmärtää viestintäsuunnitelman kokonaisuuden
  • osaa hyödyntää erilaisia keinoja vuorovaikutustilanteessa

3. lukuvuoden syyslukukausi.

Opiskelija perehtyy virkamiehen vastuuseen ja valtaan, virkamiesetiikkaan sekä toimintaa säätelevään lainsäädäntöön. Luennoilla käsitellään lisäksi johto- ja esimiestehtäviä, vuorovaikutusta sekä kriisiviestintää. Opintojaksolla suoritettavat harjoitustyöt liittyvät viestintään, valvontakäynteihin sekä hallintopäätöksiin. Jaksoon kuuluu myös työpsykologiaan liittyvä essee.

Opintojakson aikana osoitettava materiaali.

Tämän opintojakson ryhmä määräytyy ELK-1223 Obduktioharjoitukset ryhmän perusteella. Jos olet Obduktioharjoituksissa ryhmässä 8, olet myös Eläinlääkäri virkamiehenä -opintojaksolla ryhmässä 8.

Luennot 18 h (70 % pakollisia), pakolliset harjoitustyöt 18 h ja kirjalliset tehtävät (12 h). Luennoille osallistumisen vaihtoehtona on luento-osuuden suorittaminen tenttimällä.