Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 31.10.2019
11:15 - 12:00
Fri 1.11.2019
08:15 - 10:00
Tue 5.11.2019
10:15 - 12:00
Thu 7.11.2019
10:15 - 12:00
Fri 8.11.2019
08:15 - 10:00
Tue 12.11.2019
10:15 - 12:00
Thu 14.11.2019
10:15 - 12:00
Fri 15.11.2019
08:15 - 10:00
Mon 18.11.2019
09:15 - 10:00
Tue 19.11.2019
08:15 - 10:00

Other teaching

01.11.2019 Fri 13.00-16.00
04.11.2019 Mon 09.15-12.00
05.11.2019 Tue 13.00-16.00
19.11.2019 Tue 13.00-16.00
22.11.2019 Fri 09.15-12.00
26.11.2019 Tue 09.15-12.00
Katri Kiviniemi, Janne Lunden
Teaching language: Finnish
11.11.2019 Mon 09.15-12.00
12.11.2019 Tue 13.00-16.00
02.12.2019 Mon 13.00-16.00
03.12.2019 Tue 13.15-16.00
04.12.2019 Wed 13.00-16.00
09.12.2019 Mon 09.15-12.00
Katri Kiviniemi, Janne Lunden
Teaching language: Finnish

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelijan tulee olla osallistunut Kotieläimet - hyvinvointi, pito ja ruokinta (ELK-114) -kokonaisuuden sekä Infektioepidemiologia (ELK-124) ja Näyttöön perustuva eläinlääketiede (ELK-005) -opintojaksojen opetukseen.

Opiskelija tutustuu virkaeläinlääkärin työn kannalta keskeisiin käsitteisiin ja tehtäviin sekä ymmärtää eläinlääkärin roolin esimiestehtävissä.

Osaamistavoitteet: Opiskelija

  • osaa määritellä ympäristöterveydenhuollon tehtäväkentän ja hahmottaa eläinlääkärin virkamiesrooliin tässä kokonaisuudessa
  • osaa kuvata viranomaisen vastuun ja velvollisuudet
  • tunnistaa esimies- ja johtotehtäviin liittyviä haasteita
  • hallitsee kriisiviestinnän perusperiaatteet ja ymmärtää viestintäsuunnitelman kokonaisuuden
  • osaa hyödyntää erilaisia keinoja vuorovaikutustilanteessa

3. lukuvuoden syyslukukausi.

Opiskelija perehtyy virkamiehen vastuuseen ja valtaan, virkamiesetiikkaan sekä toimintaa säätelevään lainsäädäntöön. Luennoilla käsitellään lisäksi johto- ja esimiestehtäviä, vuorovaikutusta sekä kriisiviestintää. Opintojaksolla suoritettavat harjoitustyöt liittyvät viestintään, valvontakäynteihin sekä hallintopäätöksiin. Jaksoon kuuluu myös työpsykologiaan liittyvä essee.

Opintojakson aikana osoitettava materiaali.

Harjoitusryhmän tulee olla sama kuin ELK-1223 Patologisanatominen diagnostiikka -opintojaksolla.

Luennot 18 h (70 % pakollisia), pakolliset harjoitustyöt 18 h ja kirjalliset tehtävät (12 h). Luennoille osallistumisen vaihtoehtona on luento-osuuden suorittaminen tenttimällä.