Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.8.2019 at 12:00 - 1.11.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 1.11.2019
13:00 - 16:00
Mon 4.11.2019
09:15 - 12:00
Tue 5.11.2019
13:00 - 16:00
Tue 19.11.2019
13:00 - 16:00
Fri 22.11.2019
09:15 - 12:00
Tue 26.11.2019
09:15 - 12:00

Other teaching

01.11.2019 Fri 13.00-16.00
04.11.2019 Mon 09.15-12.00
05.11.2019 Tue 13.00-16.00
19.11.2019 Tue 13.00-16.00
22.11.2019 Fri 09.15-12.00
26.11.2019 Tue 09.15-12.00
Katri Kiviniemi, Janne Lunden
Teaching language: Finnish
11.11.2019 Mon 09.15-12.00
12.11.2019 Tue 13.00-16.00
02.12.2019 Mon 13.00-16.00
03.12.2019 Tue 13.15-16.00
04.12.2019 Wed 13.00-16.00
09.12.2019 Mon 09.15-12.00
Katri Kiviniemi, Janne Lunden
Teaching language: Finnish

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelijan tulee olla osallistunut Kotieläimet - hyvinvointi, pito ja ruokinta (ELK-114) -kokonaisuuden sekä Infektioepidemiologia (ELK-124) ja Näyttöön perustuva eläinlääketiede (ELK-005) -opintojaksojen opetukseen.

Opiskelija tutustuu virkaeläinlääkärin työn kannalta keskeisiin käsitteisiin ja tehtäviin sekä ymmärtää eläinlääkärin roolin esimiestehtävissä.

Osaamistavoitteet: Opiskelija

  • osaa määritellä ympäristöterveydenhuollon tehtäväkentän ja hahmottaa eläinlääkärin virkamiesrooliin tässä kokonaisuudessa
  • osaa kuvata viranomaisen vastuun ja velvollisuudet
  • tunnistaa esimies- ja johtotehtäviin liittyviä haasteita
  • hallitsee kriisiviestinnän perusperiaatteet ja ymmärtää viestintäsuunnitelman kokonaisuuden
  • osaa hyödyntää erilaisia keinoja vuorovaikutustilanteessa

3. lukuvuoden syyslukukausi.

Opiskelija perehtyy virkamiehen vastuuseen ja valtaan, virkamiesetiikkaan sekä toimintaa säätelevään lainsäädäntöön. Luennoilla käsitellään lisäksi johto- ja esimiestehtäviä, vuorovaikutusta sekä kriisiviestintää. Opintojaksolla suoritettavat harjoitustyöt liittyvät viestintään, valvontakäynteihin sekä hallintopäätöksiin. Jaksoon kuuluu myös työpsykologiaan liittyvä essee.

Opintojakson aikana osoitettava materiaali.

Opintojaksoon on integroitu äidinkielen viestintäopintoihin kuuluva Viestinnän opetus eläinlääkäreille virkamiehenä (EL-0041) 1 op.

Luennot 18 h (70 % pakollisia), pakolliset harjoitustyöt 18 h ja kirjalliset tehtävät (12 h). Luennoille osallistumisen vaihtoehtona on luento-osuuden suorittaminen tenttimällä.